Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tổng hợp đề thi hóa THPT quốc Gia 2016-2017-2018 (đề tham khảo )Phần 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trịnh Hồng Dương
Ngày gửi: 22h:22' 10-09-2017
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 1 người (Trịnh Hồng Dương)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
( Đề thi có 04 trang )

KỲ THI THPT QUỐC GIA PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi : KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần : HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.
Mã đề thi 201Họ tên thí sinh : …………………………….
Số báo danh : …………………………

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; Mg = 24; Al= 27 ; S= 32 ; Cl = 35,5 ; K = 39 ; Ca = 40 ; Fe = 56 ; Cu=64 ; Ba=137
Câu 41:Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?
A. CH3COOCH2C6H5. B. C15H31COOCH3. C. (C17H33COO)2C2H4. D.(C17H35COO)3C3H5.
Câu 42: Polime nào sau đây được điều chế bằng pư trùng ngưng?
A. Poli (etylen terephtalat). B. Poli acrilonnitrin
C. PoliStiren D. Poli (metyl metacrylat).
Câu 43: Trộn bột kim loại X với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là?
A. Fe. B. Cu. C. Ag. D. Al.
Câu 44: Khử hoàn toàn 32 gam CuO bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là.
A. 25,6. B. 19,2. C. 6,4. D.12,8.
Câu 45: Trong côngnghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A.Fe. B. Cu. C. Mg. D.Ag.
Câu 46:Chất nào sau đây tác dụng với Ba(OH)2 tạo ra kết tủa?
A. NaCl B. Ca(HCO3)2. C.KCl D.KNO3.
Câu 47: Hợp chất NH2–CH2 – COOH có tên gọi là:
A. Valin. B.Lysin. C.Alanin D. Glyxin
Câu 48: Ô nhiểm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây mưa axit?
A.H2S và N2. B. CO2 và O2. C.SO2 và NO2. D.NH3 và HCl.
Câu 49:ChoFe tác dụng vớidd HNO3 đặc, nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là?
A.N2. B. N2O C.NO. D.NO2.
Câu 50:Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl dư tạo ra chất khí?
A.Ba(OH)2. B. Na2CO3. C.K2SO4. D.Ca(NO3)2.
Câu 51: Công thức hóa học của Natri đicromat là
A.Na2Cr2O7. B. NaCrO2. C.Na2CrO4. D.Na2SO4.
Câu 52: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
A.Glyxin. B. Metyl amin. C.Anilin. D.Glucozơ.
Câu 53:Hòa tanhoàntoàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40ml dd HCl 2M. Công thức của oxit là?
A. MgO. B. Fe2O3. C.CuO. D.Fe3O4.
Câu 54:Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lit khí H2 (đktc). Khối lượng Mg trong X là
A. 0,60 gam. B. 0,90 gam. C.0,42 gam. D.0,48 gam.
Câu 55: Hòa tan hoàn toàn 1,15 gam kim loại X vào nước thu được dung dịch Y. Để trung hòa Y cần vừa đủ 50 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại X là
A.Ca. B. Ba. C.Na. D.K.
Câu 56:Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung
 
Gửi ý kiến