Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tổng hợp lý thuyết bồi dưỡng HSG sinh học 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Văn Đức
Ngày gửi: 13h:42' 11-11-2010
Dung lượng: 197.5 KB
Số lượt tải: 1594
Số lượt thích: 0 người

Phần 1: Các quy luật di truyền

Câu 1:Nêu điều kiện nghiệm đúng của qui luật phân li?
Trả lời:
_Ptc về cặp tính trạng tương phản
_Tính trạng trội phải trội hoàn toàn
_Số cá thể thu được ở các thế hệ lai để phân tích phải đủ lớn
Câu 2:So sánh định luật đồng tính và định luật phân li?
Trả lời:
*Giống nhau:
_Đều phản ánh sự di truyền của 1 cặp tính trạng
_Đều chỉ đúng khi tính trạng trội phải trội hoàn toàn
_Ptc về cặp tính trạng tương phản
*Khác nhau:
Định luật đồng tính
 Định luật phân tính

_Phản ánh kquả ở con lai F1
_Phản ánh kquả ở con lai F2

_F1đồng tính là tính trạng trội,tính trạng lặn không xuất hiện
_F2 phân li theo tỉ lệ trung bình là:3trội :1lặn

_F1 chỉ xuất hiện 1 kgen dị hợp:Aa
_F2 xuất hiện 3 kgen với tỉ lệ:1AA:2Aa:1aa

_Kết quả kiểu hình ở F1 đều nghiệm đúng với mọi số lượng xuất hiện ở F1
Kết quả kiểu hình ở F2 chỉ nghiệm đúng khi số con lai thu được phải đủ lớn

Câu 3: Hiện tượng tính trạng trội hoàn toàn là gì?Hãy nêu VD và lập sơ đồ lai minh hoạ từ P ->F2 của phép lai 1 tính với tính trội không hoàn toàn
Trả lời:
*Khái niệm:là hiện tượng gen trội át không hoàn toàn gen lặn ->thể dị hợp biểu hiện kiểu hình trung gian giữa tính trạng trội và tính trạng lặn
*VD và lập sơ đồ lai minh hoạ(HS tự hoàn thiện)
_Gợi ý:lấy vd màu hoa ở cây giao phấn
Câu 4:So sánh phép lai 1 cặp tính trạng trong 2 trường hợp tính trội hoàn toàn và tính trội không hoàn toàn về cơ sở,cơ chế và kết quả ở F1 ,F2
Trả lời:
*Giống nhau:
_Cơ sở:đều có hiện tượng gen trội lấn át gen lặn
_Cơ chế:quá trình di truyền của tính trạng đều dựa trên sự phân li của cặp gen trong giảm phân tạo giao tử và sự tổ hợp của các gen trong thụ tinh tạo hợp tử
_Kết quả:+Nếu Ptc ->F1 đồng tính ->F2 phân li tính trạng
+F1 đều mang kiểu gen dị hợp
+F2 đều có 1 đồng hợp trội:2 dị hợp:1 đồng hợp lặn
*Khác nhau:
Điểm
Tính trội hoàn toàn
Tính trội ko hoàn toàn

_Cơ sở
_Gen trội át hoàn toàn gen lặn
_Gen trội át không hoàn toàn gen lặn

_Kết quả
_F1 Đồng tính.
_F2:3 trội:1 lặn
_F1 đồng tính
_F2 1 trội :2 trung gian:1 lặn

Câu 5: Nếu không dùng phép lai phân tích có thể sử dụng thí nghiệm lai nào khác để xác định một cơ thể có kiểu hình trội là thể đồng hợp hay thể dị hợp ?

Trả lời:
Không dùng phép lai phân tích có thể xác định được một cơ có KH trội là ở thể đồng hợp hay dị hợp bằng cách cho cơ thể đó tự thụ phấn:
Nếu kết quả thu được là đồng tính thì cơ thể đem lai là đồng hợp
(SĐL: AA x AA)
Nếu kết quả thu được là phân tính theo tỉ lệ là 3:1 thì cơ thể đem lai là dị hợp
(SĐL: Aa x Aa )
Câu 6: Vì sao hiện tượng DTLK lại hạ
No_avatar
tải về ko đọc được
Avatar

Thầy cần tải bộ font chữ VNI để đọc được nội dung của file tải về.

No_avatar

tải về sao ko đọc đc vậy? tôi tải font chữ VNi rồi

 

 
Gửi ý kiến