Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TỔNG HỢP MỘT SỐ DẠNG TOÁN TÌM X LỚP 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hậu
Ngày gửi: 21h:56' 14-08-2017
Dung lượng: 48.6 KB
Số lượt tải: 3248
Số lượt thích: 0 người
TỔNG HỢP MỘT SỐ DẠNG TOÁN TÌM X
Dạng 1: Tìm x dựa vào tính chất các phép toán, đặt nhân tử chung.
Bài 1: Tìm x biết
(x – 10).11 = 22 b) 2x + 15 = -27 c) -765 – (305 + x) = 100
d) 2x : 4 = 16 e) 25< 2x< 3125 f) (17x – 25): 8 + 65 = 92
g) 5.(12 – x ) – 20 = 30 h) (50 – 6x).18 = 23.32.5
i) ( x + 1) + (x + 2) + (x+3) +…+ (x + 100) = 7450
Bài 2: Tìm x biết
a) x + b) c) 
d) e) f) 8x – 4x = 1208
g) h) i) 
k) l) 2x + 4.2x = 5 m) ( x + 2 ) 5 = 210 ;
n ) 1 + 2 + 3 + … + x = 78 o) ( 3x – 4 ) . ( x – 1 ) 3 = 0
p) (x – 4). (x – 3 ) = 0 q)12x + 13x = 2000 r) 6x + 4x = 2010
s) x(x+y) = 2 t) 5x – 3x – x = 20
Dạng 2 : Tìm x trong dấu giá trị tuyệt đối
|x| = 5 b) |x| < 2 c) |x| = -1 d) |x| =|-5|
e)|x +3| = 0 f) |x- 1| = 4 g) |x – 5| = 10 h) |x + 1| = -2
i) |x+4| = 5 – (-1) k)|x – 1| = -10 – 3 l) |x+2| = 12 + (-3) +|-4|
m) n) o) 
Dạng 3 : vận dụng các quy tắc : qt chuyển vế,qt dấu ngoặc, nhân phá ngoặc
3x – 10 = 2x + 13 b) x + 12 = -5 – x c) x + 5 = 10 –x
d) 6x + 23 = 2x – 12 e) 12 – x = x + 1 f) 14 + 4x = 3x + 20
g) 2.(x-1) + 3(x-2) = x -4 h) 3.(4 – x) – 2.( x- 1) = x + 20
i) 4.( 2x + 7) – 3.(3x – 2) = 24 k) 3(x – 2) + 2x = 10
Dạng 4 : Tìm x dựa vào tính chất 2 phân số bằng nhau

Dạng 5 : Tìm x nguyên để các biểu thức sau có giá trị nguyên

Dạng 6: Tìm x dựa vào quan hệ chia hết
Tìm số x sao cho A = 12 + 45 + x chia hết cho 3
Tìm x sao cho B = 10 + 100 + 2010 + x không chia hết cho 2
Tìm x sao cho C = 21 + 
Tìm số tự nhiên x biết rằng 30 chia x dư 6 và 45 chia x dư 9
Dạng 7: Tìm x dựa vào quan hệ ước, bội
Tìm số tự nhiên x sao cho x – 1 là ước của 12.
Tìm số tự nhiên x sao cho 2x + 1 là ước của 28.
Tìm số tự nhiên x sao cho x + 15 là bội của x + 3
Tìm các số nguyên x, y sao cho (x+1).(y – 2) = 3
Tìm các số nguyên x sao cho ( x +2).(y-1) = 2
Tìm số nguyên tố x vừa là ước của 275 vừa là ước của 180
Tìm hai số tự nhiên x, y biết x + y = 12 và ƯCLN(x ;y) = 5
Tìm hai số tự nhiên x, y biết x + y = 32 và ƯCLN(x ;y) = 8
Tìm số TN x biết 
Tìm số x nhỏ nhất khác 0 biết x chia hết cho 24 và 30
k) 40 x , 56 x và x > 6 
Gửi ý kiến