Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

trắc nghiệm 50 câu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Phương
Ngày gửi: 08h:35' 19-05-2018
Dung lượng: 273.0 KB
Số lượt tải: 1899
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI THỬ LẦN 4 TOÁN 10
Câu 1: Khẳng định nào là đúng?
A. nhị thức bậc nhất f(x) = ax +b ngược dấu với hệ số a khi x lớn hơn nghiệm và trái dấu với hệ số a khi x nhỏ hơn nghiệm.
B. nhị thức bậc nhất f(x) = ax +b cùng dấu với hệ số a khi x lớn hơn nghiệm hoặc trái dấu với hệ số a khi x nhỏ hơn nghiệm.
C. nhị thức bậc nhất f(x) = ax +b cùng dấu với hệ số a khi x lớn hơn nghiệm và trái dấu với hệ số a khi x nhỏ hơn nghiệm.
D. nhị thức bậc nhất f(x) = ax +b cùng dấu với hệ số a khi x lớn nhỏ nghiệm và trái dấu với hệ số a khi x lớn hơn nghiệm.
Câu 2: Chọn phương án trả lời đúng? Cho mệnh đề “ ” thì mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là
A. B. C. D. 
Câu 3: Tập nghiệm của hệ PT là
A. một kết quả khác B. (-1 ;2) C. (1 ;-2) D. (-1 ; -2)
Câu 4: Cho tam giác ABC. Tập hợp điểm M thỏa mãn 
A. là đường tròn tâm G , bán kính R= AB/3 B. là đường tròn tâm A, bán kính R=AB
C. là đường trung trực cạnh AB D. là đường trung trực cạnh GM
Câu 5: Tìm các giá trị của m để phương trình mx2 – 2(m+1)x + m + 1=0 có một nghiệm lớn hơn 1 và một nghiệm nhỏ hơn 1?
A. m> -1 B. m>0 C. m<0 D. m < -1
Câu 6: Cho 3 điểm A(-2 ;1) B(1 ;4) C(3 ;-2). Viết phương trình đường thẳng (D) đi qua A và song song BC là
A. x + 3y + 5=0 B. x-3y+5=0 C. x – 3y – 5=0 D. x +3y -5 =0
Câu 7: Bạn AN giải phương trình theo các bước sau đây?
Bước 1: điều kiện x≥ 3
Bước 2:PT tương đương x = 5 ( thỏa mãn đk)
Bước 3: Kết luận: Tập nghiêm S = {5}
Vậy bạn AN làm sai ở bước nào?
A. bước 1 B. bước 2 C. bước 3 D. bước 1 và bước 2
Câu 8: Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc 2 ?
A. y = x2 + 6x B. y = x2 – 4x + 3 C. y = x3 – 3x + 5 D. y = - x2 - 2018
Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình |2x-1| < 3x +5 là
A. B. C. D. 
Câu 10: Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. nếu a âm thì các số cos a và sin a đều âm
B. Nếu 0C. Ba số bằng nhau 
D. Các điểm trên đường tròn lượng giác xác định bởi các số thực trùng nhau: 450; 2250;4050
Câu 11: Cho sina = 0,35 ( với ) . Giá trị của tan(2a – 300) bằng
A. B. C. D. 
Câu 12: Cho bảng xét dấu sau :
Tam thức bậc hai nào sau đây thỏa mãn bảng xét dấu trên ?
A. f(x) = x2 - 5x + 4 B. f(x) = -x2 + 5x – 4
C. f(x) = x2 - 5x - 4 D. f(x) = x2 - 4x
Câu 13: Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. hàm số y = - 2 x + 7 đồng biến trên R B. hàm số y = | x + 3| đồng biến trên (-∞ ; -3)
C. hàm số y = 3x – 5 đồng biến trên R D. hàm số y = | 5 -2x| nghịch biến trên R
Câu 14: Cho ba cạnh của tam giác AB, BC, AC lần lượt là 2x+3y-1=0 ; x+2y+1=0 ; x-y +4=0. Tọa độ trực tâm H của tam giác ABC là
A. B. C. D. 
Câu 15: Cổng phụ Đại học
 
Gửi ý kiến