Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TRẮC NGHIỆM-cảm ứng điện từ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Lương Thành Duy
Ngày gửi: 15h:35' 26-02-2012
Dung lượng: 163.5 KB
Số lượt tải: 935
Số lượt thích: 0 người

HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ.
Câu 1:Suất điện động cảm ứng tức thời được định nghĩa theo công thức :
A. =I.R B. =Ibl C. = -d/dt D. =/t
Câu 2:Trong đơn vị đo lường quốc tế SI đơn vị đo từ thông là :
A. T B.Wb C.T.m D.T/m
Câu 3: Đơn vị đo từ thông là webe , ở đây 1Wb bằng :
A. 1T.m2 B. 1T / m2 C. 1A.m D. 1A/m
Câu 4: Trong đơn vị đo lường quốc tế SI đơn vị đo độ tự cảm là Henri (H) . ở đây 1H bằng :
A. 1J.A2 B. 1J / A2 C.1V.A D. 1V/A
Câu 5:Có 3 thanh nam châm giống nhau được thả rơi thẳng đứng từ cùng một độ cao.Thanh thứ nhất rơi tự do.Thanh thứ hai rơi qua một ống dây để hở.Thanh thứ ba rơi qua một ống dây kín.Trong khi rơi thanh nam châm không chạm vào ống dây.Thời gian rơi của 3 thanh lần lượt là t1,t2,t3.Khi đó:
A. t1=t2=t3 B. t1t2=t3
Câu 6:Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S=5cm2đặt trong từ trường đềucảm ứng từ B=0,1T.Mặt phẳng vòng dây làm thành với vectơ B một góc 300.Từ thông qua diện tích S có giá trị nào sau đây:
A.0,25.10-4 Wb B.- 0,25.10-4 Wb C.cả hai giá trị trên D.A hoặc B tùy đều kiện
Câu 7:Một khung dây dẫn có 200 vòng .Diện tích giới hạn bởi mỗi vòng dây là S =100cm2.Khung dây được đặt trong một từ trường đều có các đường cảm ứng từ vuông góc mặt phẳng của khung có cảm ứng từ B=0,2T.Từ thông qua khung dây có giá trị:
A. 0,2Wb B. 0,4Wb C. 4Wb D. 40Wb
Câu 8:trong hình vẽ hình tròn tâm O biểu diễn miền trong đó có từ trường đều
có vectơ cảm ứng từ B vuông góc với hình tròn.Một khung dây hình vuông cạnh
a ngoại tiếp hình tròn.Từ thông qua khung dây có độ lớn nào sau đây:
A.B.a2 B
C D.
Câu 9: Một khung dây dẫn có 50 vòng .Diện tích giới hạn bởi mỗi vòng dây là S =5cm2.Đặt khung dây trong từ trường đều có cảm ứng từ B và quay khung dây theo mọi hướng.Từ thông qua khung dây có giá trị cực đại là 5.10-3Wb.Cảm ứng từ B có giá trị nào sau đây:
A.0,2T B.0.02T C.2,5T D.Một giá trị khác
Câu 10: Một khung dây dẫn có 50 vòng được đặt trong một từ trường đều có các đường cảm ứng từ vuông góc mặt phẳng của khung.Diện tích giới hạn bởi mỗi vòng dây là S =2dm2.Cảm ứng từ giảm đều từ 0,5T đến 0,2T trong thời gian 0,1s.Suất điện động cảm ứng trong toàn khung dây có giá trị:
A.0,6V B.6V C.60V D.12V
Câu 11: Một cuộn dây dẫn phẳng có 50 vòng bán kính 0,1m.Cuộn dây được đặt trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ tăng đều từ giá trị 0,2T lên gấp đôi trong thời gian 0,1s. Suất điện động cảm ứng trong
cuộn dây có giá trị:
A.0,628V B.6,28V C.1,256V D.12,56V
Câu 12: cho mạch điện như hình vẽ.Biết R=1đặt trong từ trường đều
có B=0,5T,vuông gốc với mặt phẳng của mạch.Thanhbkim loại MN khối
lượng 3g dài 20cm trượt không ma sát dọc theohai thanh ray và luôn giữ
phương nằm ngang.Vận tốc của thanh có vận tốc lớn nhất là bao nhiêu?
A.1,8m/s B.1,2m/s
C.3m/s D.một giá trị khác
Câu 13: một thanh dây dẫn dài 25cm chuyển động trong từ trường đều.Cảm ứng từ B=8.10-3T.Vecto vận tốc vuông góc với mặt phẳng chứa B và các thanh,có vận tốc v=3m/s.Suất điện
No_avatar

Thầy kh làm hết ư?

 
Gửi ý kiến