Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

trắc nghiệm chương 1 có đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Đức
Ngày gửi: 20h:09' 05-07-2017
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 684
Số lượt thích: 2 người (Trần Thị Tươi, Đinh Nguyên Trung)
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I:
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
I. ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SÔ
Câu 1. Hàm số đồng biến trên các khoảng:
A. B. C. D. .
Câu 2. Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 3. Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 4. Hàm số nghịch biến trên các khoảng:
A. B. C. D. .
Câu 5. Các khoảng đồng biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 6. Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 7. Các khoảng đồng biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 8. Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 9. Các khoảng đồng biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 10. Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 11. Các khoảng đồng biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 12. Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 13. Các khoảng đồng biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 14. Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 15. Các khoảng đồng biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 16. Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 17. Các khoảng đồng biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 18. Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 19. Các khoảng đồng biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 20. Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 21. Các khoảng đồng biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 22. Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 23. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào ?
A. B. C. D. 

Câu 24. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên khoảng (1; 3):
A. B. 
C. D. 
Câu 25. Hàm số đồng biến trên (1;2) thì m thuộc tập nào sau đây:
A. B. C. D. 
Câu 26. Hàm số nghịch biến trên:
A. B. C. D. 
Câu 27. Cho Hàm số (C) Chọn phát biểu đúng :
A. Hs Nghịch biến trênvà B. Điểm cực đại là I ( 4;11)
C. Hs Nghịch biến trên và D. Hs Nghịch biến trên 
Câu 28: Giá trị m để hàm số giảm trên đoạn có độ dài bằng 1 là:
A. m = B. m = 3 C
 
Gửi ý kiến