Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Trắc nghiệm chương 1 GT 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Đức Cầm
Ngày gửi: 21h:10' 05-10-2016
Dung lượng: 189.5 KB
Số lượt tải: 271
Số lượt thích: 2 người (Đào Thị Như Hải, lê thị kim thoa)
[CAU1] Tìm giá trị tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số: trên đoạn  đạt giá trị nhỏ nhất.
[A] m=2
[B] m=-1
[C] m=3
[D] Không có giá trị m.
[CAU2] Tìm tất cả giá trị tham số m để hàm số: đồng biến trên 
[A] 
[B] 
[C] 
[D] 
[CAU3] Tìm tất cả giá trị tham số m để hàm số: nghịch biến trên 
[A] 
[B] 
[C] 
[D] 
[CAU4] Tìm giá trị tham số m để đồ thị hàm số: có tiệm cận ngang là y=1 và tiệm cận đứng là x=3.
[A] m=3
[B] m=3 và m=-2
[C] m=-2
[D] Không có m.
[CAU5] Giá trị lớn nhất của tham số m để hàm số : nghịch biến trên R là:
[A] m=5
[B] m=4
[C] m=-2
[D] m=7
[CAU6] Tìm tất cả giá trị tham số m để hàm số: nghịch biến trên hai khoảng xác định.
[A] 1[B] 
[C] 
[D] 
[CAU7] Tìm tất cả giá trị tham số m để hàm số: đồng biến trên
[A] 
[B] 
[C] 
[D] 5>m>1
[CAU8] Tìm tất cả giá trị tham số m để hàm số: nghịch biến trên.
[A] 
[B] 
[C] 
[D] 
[CAU9] Đồ thị hàm số: có bao nhiêu tiệm cận
[A] 1
[B] 3
[C] 2
[D] 0.
[CAU10] Đồ thị hàm số: có bao nhiêu tiệm cận.
[A] 2
[B] 3
[C] 1
[D] 4
CAU11] Đồ thị hàm số: có bao nhiêu tiệm cận.
[A] 2
[B] 1
[C] 3
[D] 0
[CAU12] Cho hàm số:. Mệnh đề nào sau đây đúng:
[A] Với mọi m và n hàm số luôn đồng biến
[B] Với mọi m và n hàm số luôn nghịch biến
[C] Hàm số đồng biến trên R khi và chỉ khi m>0, n bất kỳ
[D] Hàm số nghịch biến trên R khi và chỉ khi m<0, n bất kỳ.
[CAU13] Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị
[A] 0
[B] 1
[C] 2
[D] 3
[CAU14] Hàm số: có bao nhiêu điểm cực trị
[A] 3
[B] 0
[C] 1
[D] 2
[CAU15] Giá trị m để hàm số: đạt cực trị tại điểm x=1 là:
[A] 1
[B] -1
[C] 2
[D] -2
[CAU16] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số: có cả cực đại và cực tiểu
[A] 
[B] 
[C] 
[D] 
[CAU17] Hàm số  đạt cực tiểu tại các điểm
[A] 
[B] 
[C] 
[D] 
[CAU18] Đồ thị hàm số: có 2 điểm cực trị, khi đó đường thẳng đi qua hai điểm cực trị có phương trình
[A] y=-2x+6
[B] y=2x+3
[C] y=4x+6
[D] y=-2x-6
[CAU19] Hàm số: có cực đại và cực tiểu, khi đó  bằng:
[A] -207
[B] 25
[C] -82
[D] 207
[CAU20] Đồ thị hàm số: có hai điểm cực trị là gốc tọa độ O và điểm A(2;-4) thì:
[A] a=1, b=-3, c=0, d=0
[B] a=1,b=3, c=0, d=0
[C] a=-1, b=-3, c=0, d=0
[D] a=1, b=-3, c=1, d=0
[CAU21] Giá trị nhỏ nhất của hàm số:là:
[A] 4
[B] 1
[
 
Gửi ý kiến