Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

trắc nghiệm chương 1 hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Thành
Ngày gửi: 13h:30' 05-10-2017
Dung lượng: 306.5 KB
Số lượt tải: 437
Số lượt thích: 0 người

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: CHƯƠNG 1

Câu 1: Cho hàm số y = –x3 + 3x2 – 3x + 1, mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số luôn nghịch biến; B. Hàm số luôn đồng biến;
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1; D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1.
Câu2: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số là đúng?
A. Hàm số luôn nghịch biến trên ; B. Hàm số luôn đồng biến trên ;
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (–(; –1) và (–1; +();
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng (–(; –1) và (–1; +().

Câu 3: Trong các khẳng định sau về hàm số , hãy tìm khẳng định đúng?
A. Hàm số có một điểm cực trị;
B. Hàm số có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu;
C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định;
D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
Câu 4:
Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. .
B. .
C. .
D. .Câu 5: Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. thì hàm số có cực đại và cực tiểu;
B. thì hàm số có hai điểm cực trị;
C. thì hàm số có cực trị;
D. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu.
Câu 6: Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn bán kính /, biết một cạnh của hình chữ nhật nằm dọc trên đường kính của đường tròn.
A. / B. / C./ D. 180cm2
Câu 8: Cho hàm số y=-x4+2x2-1 . Số giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox bằng
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 9 :Tiếp tuyến của đồ thị hàm số có hệ số góc k = -9,có phương trình là:
A. y+16 = -9(x + 3) B. y-16= -9(x – 3) C. y-16= -9(x +3) D. y = -9(x + 3)
Câu 10: Trên khoảng (0; +() thì hàm số :
A. Có giá trị nhỏ nhất là Min y = –1; B. Có giá trị lớn nhất là Max y = 3;
C. Có giá trị nhỏ nhất là Min y = 3; D. Có giá trị lớn nhất là Max y = –1.
Câu 11: Hàm số: nghịch biến khi x thuộc khoảng nào sau đây:
A. B. C. D. 
Câu 12: Trong các hàm số sau, những hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó: 
A. ( I ) và ( II ) B. Chỉ ( I ) C. ( II ) và ( III ) D. ( I ) và ( III )
Câu 13: Hàm số: đạt cực tiểu tại x =
A. -1 B. 1 C. - 3 D. 3
Câu 14: Dấu của a,b,c,d là hàm số
 B. C. D. 

Câu15: Cho hàm số y=-x2-4x+3 có đồ thị (P) . Nếu tiếp tuyến tại điểm M của (P) có hệ số góc bằng 8 thì hoành độ điểm M là:
A. 12 B.-6 C. -1 D. 5
Câu 16: Cho hàm số y=3sinx-4sin3x. Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảngbằng
A. -1 B. 1 C. 3 D. 7
Câu 17: Cho hàm số. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên bằng
A. 0 B. 1 C. 2 D. 
Câu 18: Cho hàm số . Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm
A. (1;2) B. (2;1) C. (1;-1) D. (-1;1)
Câu 19: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 20: Cho hàm số . Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 21: Cho hàm số y=x3-3x2+1. Tích các giá trị cực đại
No_avatar

không có đáp án ạ

 

 
Gửi ý kiến