Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Trắc nghiệm chương 2 Hóa 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Hoàng
Ngày gửi: 22h:52' 23-11-2017
Dung lượng: 39.3 KB
Số lượt tải: 636
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMCHƯƠNG 2 – HÓA HỌC 9

Câu 1.Gang và thép là hợpkimcủa:
A.nhômvớiđồng B.sắtvớicacbon C.cacbonvớisilic D.sắtvớinhôm
Câu 2.Quặngmanhetitchứa:
A.FeCl3 B. Fe2O3 C. Fe3O4 D.FeO
Câu 3. Kim loạinhômkhôngphảnứngvới dung dịch:
A. AlCl3 B.Cu(NO3)2 C. AgNO3 D. FeCl2
Câu 4.Muốisắt (III) đượctạothànhkhichosắttácdụngvới:
A.khí Cl2 (tocao) B. H2SO4 loãng C. CuSO4 D.HCl
Câu 5.Phầntrămcacbon có trong gang là:
A.từ 6 – 10% B.dưới 2% C.từ 2 – 5% D.trên 10%
Câu 6.Kim loạinàosauđâytácdụngđượcvới dung dịchbazơ (kiềm)?
A. Fe B. Ag C. Al D. Cu
Câu 7.Cho cáckimloại: Ni, Fe, Cu, Zn. Số kimloạitácdụngđượcvới dung dịchPb(NO3)2 là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 8.Phầntrămsắt có trongquặnghematit là:
A. 66,67% B. 77,78% C. 72,41% D.70%
Câu 9.Dung dịch FeSO4và dung dịch CuSO4đềutácđụngđượcvớikimloại:
A. Ag B.Fe C. Cu D. Zn
Câu 10.Phảnứnghóahọcnàodướiđâykhôngxảyra?
A. Mg+ HCl B.Pb + CuSO4
C. K + H2O  D. Ag vàAl(NO3)3
Câu 11.Kim loại Al tácdụngđượcvới dung dịch:
A.Mg(NO3)2 B.Ca(NO3)2 C. KNO3 D. Cu(NO3)2
Câu 12.Dãykimloạitác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại:
A.Al, Zn, Fe B. Zn, Pb, Au
C.Mg, Fe, Ag D.Na, Mg, Al
Câu 13.Cho 6,5 gam kimloạikẽmvào dung dịchHCldư. Khốilượngmuốithuđượclà:
A. 13,6 gam B. 1,36 gam C. 20,4 gam D.27,2 gam
Câu14.Cho 4,8 gam kimloạimagietácdụngvừađủvới dung dịchaxitsunfuric. Thểtíchkhíhiđrothuđược(ở đktc)là:
A. 44,8lít B. 4,48 lít C. 2,24 lít D. 22,4 lít
Câu 15.Trunghòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịchNaOH 20%.Khốilượng dung dịchNaOHcầndùnglà:
A. 100 gam B. 80 gam C. 90 gam D. 150 gam
Câu 16.Có 4 kimloại X, Y, Z, T đứngsau Mg trongdãyhoạtđộnghóahọc.Biết Z và T tan trong dung dịchHCl, X và Y không tan trong dung dịchHCl, Z đẩyđược T trong dung dịchmuối T. X đẩyđược Y trong dung dịchmuối Y. Thứtựhoạtđộnghóahọccủakimloạităngdầnnhưsau:
A.Z, T, X, Y B. Y, X, T, Z
C. Z, T, Y, X D.T, Z, X, Y
Câu 17.Cho 4,8 gam kimloại M cóhóatrị II vào dung dịchHCldư, thấythoátra 4,48 lítkhíhiđro (ở đktc). Vậykimloại M là:
A.Ca B. Fe C. Mg D. Ba


Câu 18.Hợpchất MgSO4 có têngọiđúng là:
A.Magiesunfit B.Magiesunfat C.Magiesunfurơ D.Magiesunfua
Câu 19.Hiệntượnggìxảyrakhichomộtthanhđồngvào dung dịch H2SO4loãng?
A.Thanhđồng tan, khí khôngmàuthoátra.
B.Thanhđồng tan, dung dịchchuyểnmàuxanh lam.
C.Không có hiệntượnggì.
D.Xuấthiệnkếttủatrắng.
Câu 20.Cho 10 gam hỗnhợpgồm Al và Cu vào dung dịchHCldưthấythoátra 6,72lítkhíhiđro (đktc). Phầntrămcủanhômtronghỗnhợplà:
A. 81% B. 54% C. 27% D. 40%
Câu 21.Hoà tan hoàntoàn 32,5gam mộtkimloại M (hoátrị II) bằng dung dịch H2SO4loãngđược11,2 lítkhíhiđro (ở đktc). M là
A. Zn B. Fe C. Mg D. Cu
Câu 22.Nhôm là kimloại:
A.Dẫnđiệnvànhiệttốtnhấttrongsốtấtcảkimloại
B.dẫnđiệnvànhiệtđềukém
C.dẫnđiệntốtnhưngdẫnnhiệtkém.
D.dẫnđiệnvànhiệttốtnhưngkémhơnđồng.
Câu 23.Người ta cóthểdátmỏngđượcnhômthànhthìa, xoong, chậu, giấygóibánhkẹolà do nhômcótính:
A.dẻo B.dẫnđiện C.dẫnnhiệt D.ánhkim
Câu 24.Nguyênliệusảnxuấtnhôm là quặng:
A.pirit B.manhetit C.hematit D.boxit
Câu 25.Có dung dịchmuối AlCl3lẫntạpchất CuCl2, dùngchấtnàosauđâyđểlàmsạchmuốinhôm?
A.AgNO3 B.HCl C. Cu D. Al
Câu 26
 
Gửi ý kiến