Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Trắc nghiệm chương 3.doc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Hùng
Ngày gửi: 15h:49' 09-04-2017
Dung lượng: 629.0 KB
Số lượt tải: 1466
Số lượt thích: 4 người (Phan Thi Muoi, Lê Hồng, To Thi Thu Hoa, ...)
MỘT NGƯỜI VÌ MỌI NGƯỜI – MỌI NGƯỜI VÌ MỘT NGƯỜI


§1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
1/. Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ chỉ phương ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số
2/.Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ pháp tuyến ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số.
3/.Tìm tọa độ vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua 2 điểm A((3 ; 2) và B(1 ; 4)
A. (4 ; 2) B. (2 ; (1) C. ((1 ; 2) D. (1 ; 2).
4/.Tìm vectơ pháp tuyến của đ. thẳng đi qua 2 điểm phân biệt A(a ; 0) và B(0 ; b)
A. (b ; a) B. ((b ; a) C. (b ; (a) D. (a ; b).
5/.Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Ox.
A. (1 ; 0) B. (0 ; 1) C. ((1 ; 0) D. (1 ; 1).
6/.Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Oy.
A. (1 ; 0) B. (0 ; 1) C. ((1 ; 0) D. (1 ; 1).
7/.Tìm vectơ pháp tuyến của đường phân giác của góc xOy.
A. (1 ; 0) B. (0 ; 1) C. ((1 ; 1) D. (1 ; 1).
8/.Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và điểm (a ; b) (với a, b khác không).
A. (1 ; 0) B. (a ; b) C. ((a ; b) D. (b ; (a).
9/.Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(3 ; 2). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. 3x + y + 1 = 0 B. x + 3y + 1 = 0
C. 3x ( y + 4 = 0 D. x + y ( 1 = 0
10/.Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(3 ; (4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. x (2 = 0 B. x + y (2 = 0 C. y + 4 = 0 D. y ( 4 = 0
11/.Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(1 ; 2 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. x (1 = 0 B. y + 1 = 0 C. y (1 = 0 D. x ( 4y = 0
12/.Cho 2 điểm A(4 ; 7) , B(7 ; 4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. x + y = 0 B. x + y = 1 C. x ( y = 0 D. x ( y = 1
13/.Cho 2 điểm A(4 ; (1) , B(1 ; (4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. x + y = 0 B. x + y = 1 C. x ( y = 0 D. x ( y = 1
14/.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (1) và B(1 ; 5)
A. 3x ( y + 10 = 0 B. 3x + y ( 8 = 0
C. 3x ( y + 6 = 0 D. (x + 3y + 6 = 0
15/.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(2 ; (1) và B(2 ; 5)
A. x ( 2 = 0 B. 2x ( 7y + 9 = 0
C. x + 2 = 0 D. x + y ( 1 = 0
16/.Viết phương trình tổng quát của đ. thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (7) và B(1 ; (7)
 
Gửi ý kiến