Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

trắc nghiệm chương iii có đáp án đây

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thục Trang
Ngày gửi: 23h:51' 06-04-2017
Dung lượng: 629.0 KB
Số lượt tải: 563
Số lượt thích: 0 người
MỘT NGƯỜI VÌ MỌI NGƯỜI – MỌI NGƯỜI VÌ MỘT NGƯỜI


§1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
1/. Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ chỉ phương ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số
2/.Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ pháp tuyến ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số.
3/.Tìm tọa độ vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua 2 điểm A((3 ; 2) và B(1 ; 4)
A. (4 ; 2) B. (2 ; (1) C. ((1 ; 2) D. (1 ; 2).
4/.Tìm vectơ pháp tuyến của đ. thẳng đi qua 2 điểm phân biệt A(a ; 0) và B(0 ; b)
A. (b ; a) B. ((b ; a) C. (b ; (a) D. (a ; b).
5/.Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Ox.
A. (1 ; 0) B. (0 ; 1) C. ((1 ; 0) D. (1 ; 1).
6/.Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Oy.
A. (1 ; 0) B. (0 ; 1) C. ((1 ; 0) D. (1 ; 1).
7/.Tìm vectơ pháp tuyến của đường phân giác của góc xOy.
A. (1 ; 0) B. (0 ; 1) C. ((1 ; 1) D. (1 ; 1).
8/.Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và điểm (a ; b) (với a, b khác không).
A. (1 ; 0) B. (a ; b) C. ((a ; b) D. (b ; (a).
9/.Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(3 ; 2). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. 3x + y + 1 = 0 B. x + 3y + 1 = 0
C. 3x ( y + 4 = 0 D. x + y ( 1 = 0
10/.Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(3 ; (4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. x (2 = 0 B. x + y (2 = 0 C. y + 4 = 0 D. y ( 4 = 0
11/.Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(1 ; 2 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. x (1 = 0 B. y + 1 = 0 C. y (1 = 0 D. x ( 4y = 0
12/.Cho 2 điểm A(4 ; 7) , B(7 ; 4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. x + y = 0 B. x + y = 1 C. x ( y = 0 D. x ( y = 1
13/.Cho 2 điểm A(4 ; (1) , B(1 ; (4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. x + y = 0 B. x + y = 1 C. x ( y = 0 D. x ( y = 1
14/.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (1) và B(1 ; 5)
A. 3x ( y + 10 = 0 B. 3x + y ( 8 = 0
C. 3x ( y + 6 = 0 D. (x + 3y + 6 = 0
15/.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(2 ; (1) và B(2 ; 5)
A. x ( 2 = 0 B. 2x ( 7y + 9 = 0
C. x + 2 = 0 D. x + y ( 1 = 0
16/.Viết phương trình tổng quát của đ. thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (7) và B(1 ; (7)
 
Gửi ý kiến