Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Trắc nghiệm chương III hình học 8 - full

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Ngọc Vĩnh
Ngày gửi: 16h:43' 05-04-2014
Dung lượng: 904.0 KB
Số lượt tải: 3984
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thanh Hải)
Trắc nghiệm Chương III-Tam giác Đồng dạng

Bài Định Lý Ta Let
Câu 1 (1) Dựa vào các yếu tố trên hình vẽ và áp dụng định lý Ta Lét ta được:
a/ x = 1
b/ x = 5 M
c/ x = 2 L
d/ x = 1,5

2 2,5

K P x N

5
Câu 2 (2) Chỉ ra một tỷ số sai nếu ta áp dụng định lý Ta Lét

a/ b/ A B

c/ d/ I
D K CL
Câu 3 (3) Cho (1)
( AB.C’D’ = A’B’.CD (I)
( (II)
a/ (I) và (II) đều sai b/(I) và (II) đều đúng
c/ Chỉ có (I) đúng d/Chỉ có (II) đúng
Câu 4 (4) Cho các đoạn thẳng AB = 6cm, CD = 4cm, PQ = 8cm; EF = 10cm, MN = 25mm, RS = 15mm. Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
Đoạn thẳng AB và PQ tỷ lệ với hai đoạn thảng EF và RS
Hai đoạn thẳng AB và RS tỷ lệ với hai đoạn thẳng EF và MN
Hai đoạn thẳng AB và CD tỷ lệ với hai đoạn thẳng PQ và EF
Cả 3 phát biểu trên đều sai
Câu 5 (5) Cho các đoạn thẳng: AB = 8cm, CD = 6 cm, MN = 12cm, PQ = x. Tìm x để AB và CD tỷ lệ với MN và PQ
a/ x = 18 mm b/ x = 9 cm
c/ x = 0,9cm d/ Cả a, b, c đều sai
Câu 6 (6) Chọn câu trả lời đúng
AB = 5m; CD = 700cm
a/ b/ c/ d/
Câu 7 (7) Chọn câu trả lời đúng
Cho biết và GH = 10cm thì:
a/ b/ c/ d/
Câu 8 (8) Cho tam giác ABC, MN // BC với M nằm giữa A, B và N nằm giữa AC. Biết AN = 2cm, AB = 3AN. Kết quả nào sau đây là đúng:
a/ AC = 6 cm b/CN = 3cm c/ AC = 9cm d/ CN = 1,5cm
Câu 9 (9) Cho đường thẳng xy song song với cạnh BC của (ABC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại M và N. Các độ dài cho trên hình bên (có cùng đơn vị đo). Đặt AM = m. Kết quả nào sau đây là số đo độ dài của AM:
A
a/ m = 2 m 2
b/ m = M N
c/ m = 1,5 x y
d/Một kết quả khác 2 

B C


Câu 10 (10) Cho tam giác ABC. E và D là 2 điểm lần lượt thuộc AB, AC sao cho ED//BC. Biết độ dài AB = 12, EB = 8, AC = 9. Độ dài của CD là:
a/ CD = 1,5 b/ CD = 3 c/CD = 6 d/Một kết quả khác
Câu 11(11) Chọn câu trả lời đúng. E
Cho biết (Hình vẽ) Ta chứng minh được:
a/ b/
c/ d/ F H
G K
Câu 12 (12) Chọn câu trả lời đúng
Cho biết NQ // PK (Hình dưới) có MN = 1cm, MK = 12cm thì:
a/NP = 3cm M
b/ NP = 2cm
c/ NP = 4cm
d/NP = cm N Q
Câu 13 (13) Chọn câu trả lời sai:
Cho biết Ta suy ra được P K
a/EF.PQ = GH.MN b/
c/ d/
Câu 14 (14) Chọn câu trả lời đúng
Cho biết và MN = 6cm thì:
a/PQ = b/PQ = c/PQ = d/PQ = 14cm
Câu 15 (15) Cho biết Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

a/ b/
c/ d/

Câu 16 (16) Cho ( ABC. Một đường thẳng // với BC cắt AB, AC lần lượt tại E và F. Các độ dài cho trên hình vẽ bên (có cùng đơn vị đo). Đặt FC = x. Chọn kết quả đúng: A

a/ x= 3 9 7
b/ x = 3,5
c/
 
Gửi ý kiến