Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Trắc nghiệm công thức nhị thức Newton

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Mạnh Tường
Ngày gửi: 18h:05' 24-09-2016
Dung lượng: 151.5 KB
Số lượt tải: 2912
Số lượt thích: 1 người (Đặng Thị Huệ, Đinh Hữu Hiều)
TRẮC NGHIỆM CÔNG THỨC NHỊ THỨC NEWTON
1.Trong khai triển số hạng chính giữa là:
A:6435x31y7 B:6435x29y8 C:6435x31y7 và 6435x29y8. D:6435x29y7 và 6435x29y8
2.Trong khai triển (x-2)100 = a0+a1x1+…+a100x100.
1.A Hệ số a97 là:
A: 1.293.600 B: -1.293.600 C: -297 D: (-2)98
1.B Tổng hệ số: a0+a1+…+a100
A:1 B:-1 C:2100 D:3100
1.C Tính tổng các T= a0 - a1 + a2 – a3 + ...+ a100
A:1 B:-1 C:2100 D:3100
3.Tìm số hạng không chứa x trong khai triển . Biết100
A:9 B:8 C:6 D: Không có giá trị nào thỏa cả
4.Trong khai triển có bao nhiêu số hạng hữu tỉ
A: 32 B: 64 C: 16 D: 48
5.Tổng các hệ số trong khai triển là 1024. Tìm hệ số chứa x5.
A: 120 B: 210 C: 792 D: 972
6.Tìm hệ số chứa x9 trong khai triển (1+x)9+(1+x)10+(1+x)11+(1+x)12+(1+x)13+(1+x)14+(1+x)15.
A: 3003 B: 8000 C: 8008 D: 3000
7.Biết hệ số của số hạng thứ 3 trong khai triển (x2+ là 36. Hãy tìm số hạng thứ 8
A:84 B:9 C:36. D:Đáp án khác.
8.Tìm hệ số có giá trị lớn nhất của khai triển ( 1+x2)n. Biết rằng tổng các hệ số là 4096
A:253 B:120 C:924 D:792
9.Cho khai triển (1+2x)n = a0+a1x1+…+anxn; trong đó nvà các hệ số thỏa mãn hệ thức a0+. Tìm hệ số lớn nhất
A:924 B:126.720 C:1293600 D: 792
11.Tìm số hạng chính giữa của khai triển ,với x>0
A:70 B:70và 56 C:56 D:70
13. Tìm x,y sao cho: = 6:5:2
A: (3,7) B: (3,2) C: (8,3) D: (7,3)
14. Tìm x,y sao cho:
A: (3,7) B: (3,2) C: (8,3) D: (7,3)
15. Giải phương trình: nghiệm (y,x) là:
A: (2,5) B: (5,2) C: (3,5) D: (5,3)
16. Tổng tất cả các hệ số của khai triển (x+y)20 bằng bao nhiêu
A:81920 B:819200 C:10485760 D:1.048.576
17. Cho AVậy
A: A = 5n B: A = 6n C: A = 7n D: Đápán khác
18. Biết . Vậy thì bằng bao nhiêu?
A:108528 B:62016 C:77520 D:1860480
19. Tìm số nguyên dương bé nhất n sao cho trong khai triển (1+x)n có hai hệ số liên tiếp có tỉ số là 7/15
A:22 B:21 C:20 D:23
20. Tính hệ số của x25y10 trong khai triển (x3+xy)15
A:3003 B:4004 C:5005 D:58690
21 Gieo 3 đồng xu phân biệt đồng chất. Gọi A biến cố” Có đúng hai lần ngửa”. Tính xác suất A
A: B: C: D:
22. Trong một hộp đựng 7 bi xanh,
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác