Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Trac nghiem dai so 10_chuong 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Mười (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:35' 21-06-2018
Dung lượng: 623.0 KB
Số lượt tải: 365
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG VI: GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC


Cho góc x thoả 00 a) sinx>0 b) cosx<0 c) tanx>0 d) cotx>0
Cho góc x thoả 900 a) cosx<0 b) sinx<0 c) tanx>0 d) cotx>0
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:
a) sin900>sin1800 b) sin90013’>sin90014’
c) tan450>tan460 d) cot1280>cot1260
Giá trị của biểu thức P = msin00 + ncos00 + psin900 bằng:
a) n – p b) m + p c) m – p d) n + p
Giá trị của biểu thức Q = mcos900 + nsin900 + psin1800 bằng:
a) m b) n c) p d) m + n
Giá trị của biểu thức A = a2sin900 + b2cos900 + c2cos1800 bằng:
a) a2 + b2 b) a2 – b2 c) a2 – c2 d) b2 + c2
Giá trị của biểu thức S = 3 – sin2900 + 2cos2600 – 3tan2450 bằng:
a) 1/2 b) –1/2 c) 1 d) 3
Để tính cos1200, một học sinh làm như sau:
(I) sin1200 = (II) cos21200 = 1 – sin21200
(III) cos21200 =1/4 (IV) cos1200 =1/2
Lập luận trên sai từ bước nào?
a) (I) b) (II) c) (III) d) (IV)
Cho biểu thức P = 3sin2x + 4cos2x , biết cosx =1/2. Giá trị của P bằng:
a) 7/4 b) 1/4 c) 7 d) 13/4
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:
a) (sinx + cosx)2 = 1 + 2sinxcosx b) (sinx – cosx)2 = 1 – 2sinxcosx
c) sin4x + cos4x = 1 – 2sin2xcos2x d) sin6x + cos6x = 1 – sin2xcos2x
Giá trị của biểu thức S = cos2120 + cos2780 + cos210 + cos2890 bằng:
a) 0 b) 1 c) 2 d) 4
Giá trị của biểu thức S = sin230 + sin2150 + sin2750 + sin2870 bằng:
a) 1 b) 0 c) 2 d) 4
Rút gọn biểu thức S = cos(900–x)sin(1800–x) – sin(900–x)cos(1800–x), ta được kết quả:
a) S = 1 b) S = 0
c) S = sin2x – cos2x d) S = 2sinxcosx
Cho T = cos2((/14) + cos2(6(/14). Khẳng định nào sau đây đúng:
a) T = 1 b) T = 2cos2((/14) c) T = 0 d) T=2cos2(6(/14)
Nếu 00 a) (4; 7) b) (–4; 7) c) (8; 7) d) (8; 14)
Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đồng nhất thức?
1) sin2x = 2sinxcosx
2) 1–sin2x = (sinx–cosx)2
3) sin2x = (sinx+cosx+1)(sinx+cosx–1)
4) sin2x = 2cosxcos((/2–x)
a) Chỉ có 1) b) Tất cả c) Tất cả trừ 3) d) 1) và 2)
Có bao nhiêu đẳng thức cho dưới đây là đồng nhất thức?
1)  2) 
3)  4) 
a) Một b) Hai c) Ba d) Bốn
Có bao nhiêu đẳng thức cho dưới đây không là đồng nhất thức?
1) cos3( = –4cos3( +3cos( 2) cos3( = 3cos3( +4cos(
3) cos3( = 4cos3( –3cos( 4) cos3( = 3cos3( –4cos(
a) Một b) Hai c) Ba d) Bốn
Nếu tan( + cot( =2 thì tan2( + cot2( bằng:
a) 4 b) 3 c) 2
 
Gửi ý kiến