Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Trắc nghiệm đề toán cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: bii
Người gửi: nguyễn viết đức
Ngày gửi: 17h:46' 15-03-2017
Dung lượng: 610.0 KB
Số lượt tải: 121
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN
5. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN ( 10 CÂU: 6.2.2 )
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu đúng nhất trong 4 câu sau
M1 Câu 1:
Cho đường thẳng a và điểm M(O). Đường thẳng a là tiếp tuyến của đường tròn
(O) khi:
A. aOM
B. aOM t ại O
C. aOM t ại M (*)
D. aOM tại điểm nằm giữa O và M.
M1 Câu 2:
Mỗi đường tròn (O;R) với R>0 có:
A. 1 tiếp tuyến.
B. Vô số tiếp tuyến. (*)
C. 2 tiếp tuyến.
D. 4 tiếp tuyến.
M1 Câu 3:
Cho tam giác ABC vuông tại A ; (AC>AB). Đường tròn tâm I đường kính AC cắt BC tại H. Khẳng định nào sau đây sai:
A. AB là tiếp tuyến của đường tròn (I)
B. AB2 = BH.BC.
C. Chỉ có A) đúng. (*)
D. A) và B) đều đúng.

M1 Câu 4:
Tìm mệnh đề sai trong 4 mệnh đề sau:
Nếu một đường thẳng và một đường tròn chỉ có một điểm chung thì đường
thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.
Nếu khoảng cách từ tâm của đường tròn đến đường thẳng bằng với bán
kính của đường tròn thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.
Nếu một đường thẳng vuông góc vơí bán kính của một đường tròn thì
đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn. (*)
D. Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của một đường tròn thì đường thẳng đó là
tiếp tuyến của đường tròn.
M1 Câu 5:
Cho ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn (O). Phát biểu nào sau đây sai :
Tiếp tuyến tại A với đường tròn (O) là đường thẳng đi qua A và song song đường trung bình của tam giác ABC. (*)
Tiếp tuyến tại A với đường tròn (O) là đường thẳng đi qua A và vuông góc với bán kính tại A.
Tiếp tuyến tại A với đường tròn (O) là đường thẳng đi qua A và song song với BC.
Tiếp tuyến tại A với đường tròn (O) là đường thẳng đi qua A và vuông góc với OA.
M1 Câu 6:
Cho tam giác ABC có AB = 3 , AC = 4 , BC = 5.Tìm câu sai trong 4 câu sau:
AC là tiếp tuyến của đường tròn (B;3).
AB là tiếp tuyến của đường tròn (C;4).
BC là tiếp tuyến của đường tròn (A;3). (*)
BC là tiếp tuyến của đường tròn (A;2,4).
M2 Câu 7:
Cho đường tròn (O;6 cm), điểm M sao cho OM = 10 cm, độ dài tiếp tuyến k ẻ từ M đến
(O) là:
8 cm (*)
4 cm

Đáp số khác

M2 Câu 8:
Cho nữa đường tròn (O ; R ) đường kính AB, Vẽ tiếp tuyến Bx tại B của đường tròn (o) , trên tia Bx lấy điểm N sao cho BN = R , AN cắt nữa đường tròn tại M. Tính đoạn thẳng MB theo R là:
A. 
B. 
C. (*)
D. 
M3 Câu 9
Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R), kẻ 2 tiếp tuyến MA và MB với (O), biết
MO = 2R. Thì độ dài đoạn thẳng AB bằng:
A. (*)
B. 
C. 
D. 
M3 Câu 10:
Cho tam giác MND đều ngoại tiếp đường tròn (O) bán kính bằng 2 cm. Khi đó cạnh của tam giác MND bằng:
A. .
B.  (*)
C. 6 cm.
D. 4 cm.


CÂU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án
C
B
C
C
A
C
A
C
A
B
CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN
7. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN ( 9 CÂU: 5.2.2 )
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu đúng nhất trong 4 câu sau:
M1 Câu 1:
Gọi d = OO’, nếu (O ; R) cắt (O’; r) tại 2 điểm thì:
d = R+r
d > R+r
d > R – r
R – r < d < R+r (*)
M1 Câu 2:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓