Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Trắc nghiệm địa lí 12 phần tự nhiên (theo từng bài)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vi Thiệp
Ngày gửi: 07h:59' 23-11-2016
Dung lượng: 69.6 KB
Số lượt tải: 626
Số lượt thích: 0 người
TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12
Bài 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
Câu 1. Những diễn biến thời sự kinh tế, chính trị trên thế giới cho thấy xu thế phát triển hiện nay là:
A.Tình trạng độc quyền, bá chủ của các nước lớn
B.Liên kết khu vực bảo vệ nhau
C.Toàn cầu hoá mọi hoạt động kinh tế, chính trị
D.Câu b và câu c đúng
Câu 2. Con đường đổi mới của chúng ta là một quá trình phức tạp, lâu dài do:
A.Đất nước đi lên từ nền nông nghiệp lạc hậu
B.Đường lối kinh tế hai miền trước đây khác biệt nhau, nay khó hoà nhập
C.Thiếu vốn, công nghệ và lao động có tay nghề cao
D.Tất cả đều đúng
Câu 3. Xu thế của quá trình đổi mới của nền kinh tế xã hội nước ta:
A.Dân chủ hoá đời sống kinh tế xã hội
B.Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo hướng xã hội chủ nghĩa
C.Tăng cường giao lưu hợp tác với các nước trên thế giới
D.Cả ba ý trên
Câu 4. Đảm bảo sự phát triển bình đẳng xã hội, cần quan tâm giải quyết vấn đề nào trong số các vấn đề sau
A.Tình trạng kết cấu hạ tầng còn yếu kém
B.Nạn thất nghiệp và tệ nạn xã hộmuuaru.
C.Sự phân hoá giàu nghèo giữa các tầng lớp và các địa phương
D.Tình trạng tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm
Câu 5. Nguồn lực có vai trò như chất xúc tác, hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế
A.Vốn và công nghệ nước ngoài
B.Đường lối và chính sách của nhà nước
C.Truyền thống và kinh nghiệm sản xuất
D.Tài nguyên thiên nhiên
Câu 6. Yếu tố giúp Việt Nam nhanh chóng hoà nhập vào khối Asean
A.Đường lối đổi mới của Việt Nam
B.Vị trí địa lý
C.Xu hướng chuyển từ đối đầu sang đối thoại của vùng
D.Tất cả đều đúng
Câu 7. Xu thế phát triển của nền kinh tế thế giới có tác dụng
A.Tăng tiềm lực kinh tế của các nước
B.Thúc đẩy sự buôn bán trên phạm vi toàn cầu
C.Tạo thời cơ thuận lợi để Việt Nam hoà nhập vào nền kinh tế thế giới
D.Tất cả đều đúng
Câu 8. Việt Nam hiện nay là thành viên của các tổ chức quốc tế:
A .EEC,ASEAN,WTO C. ASEAN,OPEC,WTO
C. ASEAN,WTO,APEC D. OPEC,WTO,EEC
Câu 9. Sau khi thống nhất đất nước, nước ta tiến hành xây dựng nền kinh tế từ xuất phát điểm là nền sản xuất:
A. Công nghiệp B. Công- nông nghiệp
C. Nông- công nghiệp D. Nông nghiệp lạc hậu
Câu 10. Công cuộc đổi mới kinh tế nước ta bắt đầu từ năm:
A. 1976 B. 1986
C. 1987 D. 1996
Câu11. Đại hội Đảng cộng sản lần thứ VI (1986) đó khẳng định xu thế phát triển kinh tế- xã hội nước ta là:
A.Dân chủ hoá đời sống kinh tế xã hội
B.Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa
C.Tăng cường hợp tác với các nước trên thế giới
D.Tất cả các ý trên
Câu 12. Những thành tựu to lớn sau khi tiến hành cuộc đổi mới ở nước ta là:
A.Ổn định chính trị- xã hội, nền kinh tế tăng trưởng cao và khá ổn định
B.Cơ cấu ngành kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá và chuyển biến theo lãnh thổ
C.Xoá dói giảm nghèo bước đầu đạt được nhiều thành tựu
D.Tất cả các ý trên
Câu13. Công cuộc đổi mới của nước ta từ năm 1986 là:
A. Đổi mới ngành nông nghiệp B.Đổi mới ngành công nghiệp
C. Đổi mới về chinh trị D. Đổi mới toàn diện về kinh tế-xã hội
Câu14. Khó khăn lớn nhất của nước ta trước thời kỳ đổi mới là:
A. Các nước cắt viện trợ B. Mĩ cấm vận
C. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng D. Cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề
Câu15. Nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng trước đổi mới:
A.Điểm xuất phát của nền kinh tế thấp
B.Cơ chế quản lý hành chính quan liêu bao cấp
C.Nền kinh tế bị chiến tranh
 
Gửi ý kiến