Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

TRẮC NGHIỆM GIAO THOA ÁNH SÁNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Nguyễn Hữu Hiệp
Ngày gửi: 18h:08' 17-01-2013
Dung lượng: 192.5 KB
Số lượt tải: 1131
Số lượt thích: 0 người
Chủ đề: GIAO THOA ÁNH SÁNG (2)
Câu 1: Chọn câu sai:
A. Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn phát các ánh sáng có cùng tần số, cùng biên độ.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
C. Giao thoa là kết quả của sự chòng chập lên nhau của 2 sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi.
D. giao thoa là hiện tượng đặc trưng cho quá trình truyền sóng.
Câu 2: Thí nghiệm nào có thể sử dụng để thực hiện việc đo bước sóng ánh sáng là thí nghiệm
A. tán sắc ánh sáng của Niuton. B. tổng hợp ánh sáng trắng. C. giao thoa với khe Y- âng. D. về ánh sáng đơn sắc.
Câu 3: Nếu thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn phát sáng đa sắc gồm 4 dơn sắc: đỏ, vàng, lục và lam. Như vậy, vân sáng đơn sắc gần vân trung tâm nhất là vân màu
A. đỏ. B. vàng. C. lam. D. lục.
Câu 4: Thí nghiệm giao thoa Y- âng với ánh sáng trắng, trên nền các quang phổ liên tục có dải màu như ở cầu vòng mà ta lại không thấy có vân tối là vì
A. không thỏa điều kiện để hiện tượng giao thoa ánh sáng trắng cho vân tối.
B. có vân tối nhưng bị các vân sáng của các đơn sắc khác đè lên.
C. trong ánh sáng trắng không có màu đen D. thí nghiệm này không có nhưng thí nghiệm khác có thể có.
Câu 5:Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn quan sát thu được hình ảnh.
A. gồm các vạch sáng trắng cách nhau đều đặn, xen kẽ là các vạch tối đen.
B. gồm một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
C. gồm nhiều vạch màu khác nhau riêng biệt hiện trên một nền tối.
D. vân trung tâm là ánh sáng trắng, hai bên có những dải màu như màu cầu vòng.
Câu 6: Thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng, ánh sáng có bước sóng . Tại A cách đoạn và cách đoạn
có vân tối khi
A.  B.
C. D. 
Câu 7:Trong thí nghiệm Y-âng: Gọi a là khoảng cách hai khevà; D là khoảng cách từđến màn; b là khoảng cách 5 vân sáng kề nhau. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là
A. B. C. D. 
Câu 8:Trong thí nghiệm Y-âng: Gọi a là khoảng cách hai khevà; D là khoảng cách từđến màn; b là khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 3 ở cùng một bên so với vân trung tâm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là
A. B. C. D. 
Câu 9:;là bước sóng ánh sáng đơn sắc.Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 3 ở hai bên so với vân trung tâm bằng
A. B. C. D.
Câu 10:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng: khoảng cách hai khelà a ; khoảng cách từđến màn là D. Nguồn phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng và. Điểm M là vân sáng bậc 6 của ánh sáng có bước sóng , tại M đối với ánh sáng có bước sóng ta có
A. vân sáng bặc 4. B. vân sáng bậc 6 C. vân tối thứ 5 D. vân tối thứ 6
Câu 11:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng: khoảng cách hai khelà a ; khoảng cách từđến màn là D. Nguồn phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng và. Điểm M có vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm khi có tọa độ
A. B. C. D.
Câu 12:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng: khoảng cách hai khelà a ; khoảng cách từđến màn là D. Nguồn phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng và( thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy ). Biết điểm M có vân sáng cùng màu với vân tối trung tâm, tại M là vân sáng bậc 3 của ánh sáng bước sóng . Bước sóng bằng
A. B. C. D. 
 
Gửi ý kiến