Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN - ĐẠO HÀM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chau Thi Bao Tram
Ngày gửi: 07h:49' 01-01-2017
Dung lượng: 9.2 MB
Số lượt tải: 5698
Số lượt thích: 15 người (Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Hoàng Long, Phí Phương Thảo, ...)
Chương IV: Giới hạn
Câu 1: TĐ1115NCB: Với k là số nguyên dương. Kết quả của giới hạn là:
A. B. C. 0 D. x PA: A
Câu 2: TĐ1115NCB: Kết quả của giới hạn (với k nguyên dương) là:
A. B. C. 0 D. x PA: C
Câu 3: TĐ1115NCB: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. B. 
C. D. 
PA: D
Câu 4: TĐ1115NCB: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. 
B. 
C. 
D. 
PA: C
Câu 5: TĐ1115NCB: Trong các giới hạn sau, giới hạn nào không tồn tại:
A. B. C. D. 
PA: A
Câu 6: TĐ1115NCH: Tính :
A. 1 B. -2 C. D. PA: B
Câu 7: TĐ1115NCH: Tính :
A. -2 B. 2 C. -3 D. -1 PA: C
Câu 8: TĐ1115NCH: Tính :
A. 1 B. C. 2 D. PA: B
Câu 9: TĐ1115NCH: Tính :
A. 2 B. 1 C. D. PA: D
Câu 10: TĐ1115NCH: Giới hạn nào dưới đây có kết quả bằng 3?
A. B. C. D. Cả ba hàm số trên
PA: C
Câu 11: TĐ1115NCH: Giới hạn của hàm số nào dưới đây có kết quả bằng 1?
A. B. C. D. 
PA: A
Câu 12: TĐ1115NCH: Giới hạn nào sau đây tồn tại?
A. B. C. D. PA: D
Câu 13: TĐ1115NCH: Cho xác định trên khoảng nào đó chứa điểm 0 và . Khi đó ta có:
A. B. C. D. Hàm số không có giới hạn tại 0 PA: A
Câu 14: TĐ1115NCV: Tính :
A. 1 B. 2 C. 0 D. -1 PA: C
Câu 15: TĐ1115NCV: Tính :
A. -8 B. 8 C. 6 D. -6 PA: B
Câu 16: TĐ1115NCV: Tính 
A. B. C. D. PA: A
Câu 17: TĐ1115NCV: Tính 
A. 2 B. -2 C. 1 D. -1 PA: B
Câu 18: TĐ1115NCV: Tính :
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 PA: A
Câu 19: TĐ1115NCV: Tính :
A. 2 B. 1 C. -1 D. -2 PA: C
Câu 20: TĐ1115NCV: Tính :
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0 PA: D
Câu 21:TĐ1115NCV: Tính :
A. B. C. D. PA: A
Câu 22: TĐ1115NCV: Tính :
A. B. C. D. PA: D
Câu 23: TĐ1115NCV: Tính :
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 PA: A
Câu 24: TĐ1116NCB: Hàm nào trong các hàm sau không có giới hạn tại điểm :
A. B. C. D. PA: B
Câu 25: TĐ1116NCB: Hàm nào trong các hàm sau có giới hạn tại điểm :
A. B. C. D. PA: A
Câu 26: TĐ1116NCB: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai:
A. Hàm số có giới hạn trái và phải tại điểm bằng nhau
B. Hàm số có giới hạn trái và phải tại mọi điểm bằng nhau
C. Hàm số có giới hạn tại mọi điểm
D. Cả ba khẳng định trên là sai PA
 
Gửi ý kiến