Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trắc nghiệm giới hạn hàm số

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đức Nam
Ngày gửi: 15h:23' 29-01-2019
Dung lượng: 291.0 KB
Số lượt tải: 986
Số lượt thích: 1 người (Trần Thanh Hải)
TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN HÀM SỐ
1. A.5 B.7 C.9 D. 
2. A.-2 B.5 C.9 D. 11
3. A.-1 B.1 C. D. 
4. A.5 B.1 C. D. 
5. A. B. C. D. 
6. A. B. C. D. 
7. A. B. C. D. 
8. A. B. C. D. 
9. A. B. C. D. 
10. A.5 B.3 C.1 D. -5
11. A.0 B.1 C. D. 
12. A.-2 B.-1 C.1 D. 2
13. A. B. C. D. 
14. A. B. C. D. 0
15. A.0 B. C. D. 
16. A.2 B.1 C. D. 
17. A. B. C. D. 
18. A. B. C. D. 
19. A. B. C. D. 0
20. A.1 B. C. D. 0
21. A. B. C. D. 
22. A.0 B. C. D. 
23. A. B. C. D. 
24. A. B. C. D. 
25. A.0 B. C. D. 1
26. A.11 B.7 C.-1 D. -13
27. A.-4 B.-3 C.-2 D. 2
28. =? A. B.- C.0 D. 
29. A.-1 B.0 C.-2 D.+
30. A.- B.2 C.4 D.+
31. A. B. C. - D.-
32. A. B. C. - D.-
33. A. B. C.+ D.-
34. A. B.-2 C.+ D.5
35. A. B.- C.+ D.
36. A. B. C. - D.-
37. A. 0 B.2 C.+ D.-
38. A. B. C. D.+
39. A. 2 B.1 C.0 D.+
40. A. 4 B.1 C.- D.+
41. A. B. C. D.+
42. A. 0 B. C. D.+
43. A.3 B. C.+ D.-
44. A.0 B.1 C.+ D.2
45. A.0 B.-1 C.+ D.
46
No_avatar

cho em đáp án với ạ?

 

 
Gửi ý kiến