Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TRẮC NGHIỆM HH 11 ÔN THI THPTQG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thắng
Ngày gửi: 17h:10' 18-06-2018
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 1475
Số lượt thích: 1 người (Hoàng Anh Tuấn)
TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 11
1. Phép biến hình
Câu 1.Trong mặt phẳng Oxy, qua phép quay , là ảnh của điểm :
A. . B. . C. . D. .
Câu 2. Cho hình b hành ABCD tâm O, phép quay biến đthẳng AD thành đường thẳng:
A. CD . B. BC. C. BA. D. AC.
Câu 3. Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. Phép quay nào sau đây biến ngũ giác thành chính nó
A. . B. . C. . D. Cả A.B.C. đều sai.
Câu 4.Phép biến hình nào sau đây không có tính chất : “ Biến một đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng nó”
A. Phép tịnh tiến. B. Phép đối xứng trục. C. Phép đối xứng tâm. D. Phép vị tự.
Câu 5. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng
A. Phép vị tự là một phép dời hình.
B. Có một phép đối xứng trục là phép đồng nhất.
C. Phép đồng dạng là một phép dời hình.
D. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép vị tự ta được phép đồng dạng.
Câu 6. Trong hệ Oxy cho M(0;2); N(-2;1); . T biến M, N thành M’, N’ thì độ dài M’N’ là:
A. ; B. ; C. ; D. 
Câu 7.Chọn 12 giờ làm gốc. Khi kim giờ chỉ 1 giờ đúng thì kim phút đã quay được một góc lượng giác?
A. 900 B. -3600 C. 1800 D. -7200.
Câu 8. Trong hệ trục Oxy cho đường thẳng :. Phép vị tự tâm O tỉ số 2 biến đường thẳng (d) thành đường nào
A. 2x+y+3=0 B.2x+y-6=0 C.4x+2y-3=0 D.4x+2y-5=0
Câu 9. Phép vị tự tâm tỉ số -2 biến đường tròn: (x-1)2+(y-2)2 = 4 thành đường nào
A.(x-2)2+(y-4)2=16 B.(x-4)2+(y-2)2=4 C.(x-4)2+(y-2)2=16 D.(x+2)2+(y+4)2=16
Câu 10. Cho đường thẳng d có phương trình x+ y2 =0. Phép hợp thành của phép đối xứng tâm O(0;0) và phép tịnh tiến theo (3;2) biến d thành đường thẳng nào
A. x+y4 =0 B. 3x+3y2=0 C. 2x+y+2 =0 D. x+y3=0
Câu 11.Cho đường thẳng d: 2xy = 0 phép đối xứng trục Oy sẽ biến d thành đường thẳng nào
A. 2x+y -1=0 B. 2xy =0 C. 4xy =0 D. 2x+y2=0
Câu 12. Cho đường tròn (C) có phương trình (x2)2 +(y 2)2 =4. Phép đồng dạng là hợp thành của phép vị tự tâm O(0;0), tỉ số và phép quay tâm O(0;0) góc quay 900 biến (C) thành đường tròn ?
A. (x+2)2 +(y1)2 =16 B. (x1)2 +(y1)2 =16
C. (x+4)2 +(y4)2 =16 D. (x2)2 +(y2)2 =16
Câu 13. Cho M(3; 1) và I(1;2). Hỏi điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng tâm I
A. N(2;1) B. P(1;3) C. S(5;4) D. Q(1;5 )
Câu 14. Cho M(2;3). Hỏi điểm nào trong các điểm sau là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox
A. Q(2;3) B. P(3;2) C. N(3; 2) D. S(2;3)
Câu 15. Cho đường thẳng d: 3x-y+1=0, đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau là ảnh của d qua phép quay tâm O(
 
Gửi ý kiến