Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

trắc nghiệm IQ với các con số ( 01699883763)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phuong Thao
Ngày gửi: 12h:01' 12-01-2018
Dung lượng: 210.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
TRẮC NGHIỆM VỚI CÁC CON SỐ

1. Điền số thích hợp vào dấu ? trong dãy số sau: 1, 8, 27, ? , 125, 216
A. 36 C. 64
B. 46 D. 99

2. Điền số thích hợp vào dấu ? trong dãy số sau: 37, 34, 31, 28, ?
A. 26 C. 22
B. 25 D. 19

3. Nếu tất cả A thuộc B và tất cả B thuộc C, thì tất cả A thuộc C. Đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai 

4. Điền số thích hợp vào dấu ? trong dãy số sau: 2, 6, 18, 54, ?
A. 122 C. 185
B. 162 D. 193

5. Linh 16 tuổi, lớn gấp 4 lần số tuổi của em trai. Hỏi khi gấp đôi số tuổi của em trai, Linh bao nhiêu tuổi?
A. 18 C. 26
B. 24 D. 38

6. Số nào không thích hợp đứng trong dãy số sau: 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 30
A. 2 C. 8
B. 3 D. 15

7. Điền 3 số thích hợp vào dấu ? trong dãy số sau: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ?, ?, ?
A. 512, 1026, 2058 C. 512, 1026, 2126
B. 512, 1024, 2058 D. 512, 1024, 2048


TRẮC NGHIỆM VỚI CÁC PHÉP TOÁN

1. Nếu 1,5 con gà đẻ được 1,5 quả trứng trong 1,5 ngày. Hỏi một nửa tá con gà sẽ đẻ được bao nhiêu quả trứng trong vòng 6 ngày?
A. 16
B. 20
C. 24
D. 36

2. Hoa cắt 2/5 sợi dây, sau đó cắt thêm 14m. Tỉ lệ chiều dài của đoạn dây còn lại so với tổng chiều dài đã cắt là 1:3. Hỏi chiều dài của sợi dây còn lại sau khi cắt là bao nhiêu?
A. 5m
B. 7m
C. 10m
D. 14m
3. Cho 4 số, nếu lần lượt loại bỏ 1 số, trung bình cộng của 3 số còn lại sẽ là 45, 60, 65 hoặc 70. Vậy trung bình cộng của cả 4 số là bao nhiêu?
A. 50
B. 55
C. 60
D. 65
4. Có 4 ổ khóa và 4 chìa khóa. Số lần thử tối đa để ghép đúng ổ với chìa khóa là bao nhiêu?
A. 6
B. 10
C. 16
D. 24
5. Cô giáo có 3 hộp kẹo, mỗi 1 hộp có 1 màu sắc khác nhau. Mỗi học sinh trong lớp được tặng 5 chiếc kẹo có 2 màu khác nhau. Nếu mỗi học sinh trong lớp đều nhận được sự kết hợp kẹo có màu sắc khác nhau, hỏi số lượng học sinh tối đa có trong lớp học là bao nhiêu?
A. 8
B. 12
C. 16
D. 64

1: Số cần điền là 64. Vì mỗi số trong dãy số trên đều là lập phương của các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1:
1 = 1^3
8 = 2 ^3
27 = 3^3
64 = 4^3
125 = 5^3
216 = 6^3
2: Số cần điền là 25, theo quy luật số đứng sau kém hơn số đứng ngay trước nó 3 đơn vị.
3: Nếu tất cả A thuộc B và tất cả B thuộc C, thì tất cả A thuộc C
4: Số cần điền là 162, theo quy luật số đứng sau gấp 3 lần số đứng ngay trước nó:
6 = 2 x 3
18 = 6 x 3
54 = 18 x 3
=> 162 = 54 x 3
5: Khi Linh 16 tuổi, em trai Linh 4 tuổi => Linh hơn em trai 12 tuổi. Vì vậy, khi em trai 12 tuổi, Linh 24 tuổi.
6: Số không thích hợp trong dãy số trên là 8. Vì trong cụm 3 số sẽ tuân theo quy luật:
3 = 2 + 1
6 = 3 x 2
7 = 6 + 1
=> 14 = 7 x 2.
= > Số 8 là số không thích hợp.
7: 3 số thích hợp cần điền là 512, 1024, 2048. Theo quy luật số đứng sau gấp đôi số đứng ngay trước.

1: Số gà và số trứng
 
Gửi ý kiến