Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trắc nghiệm nhị thức Niutơn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thùy Hương
Ngày gửi: 15h:26' 19-10-2016
Dung lượng: 96.5 KB
Số lượt tải: 3176
Số lượt thích: 4 người (Huyen Tran, Đặng Thị Huệ, Nguyễn Ngọc Phú, ...)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHỊ THỨC NIUTƠN
1. Hệ số của x7 trong khai triển của (3 – x)9 là
A) B) C) D) 
2. Hệ số của x10y19 trong khai triểm (x – 2y)29 là :
A) B) C) D) 
3. Ba số hạng đầu tiên theo lũy thừa tăng dần của x trong khai triển của (1 + 2x)10 là :
A) 1, 45x, 120x2 B) 1, 20x, 180x2 C) 10, 45x, 120x2 D) 1, 4x, 4x2
4. Số nghiệm nguyên dương của phương trình là :
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3
5. Số nghiệm nguyên dương của phương trình là :
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3
6. Trong khai triển của , số hạng mà lũy thừa của x và y bằng nhau là :
A) 650 B) 655 C) 669 D) 670
7. Số hạng chính giữa của khai triển (5x + 2y)4 là :
A) B) C) D) 
8. Trong khai triển nhị thức (1 + x)6 xét các khẳng định sau :
I. Gồm có 7 số hạng.
II. Số hạng thứ 2 là 6x.
III. Hệ số của x5 là 5.
Trong các khẳng định trên
A) Chỉ I và III đúng B) Chỉ II và III đúng C) Chỉ I và II đúng D) Cả ba đúng
9. Tổng bằng :
A) B) C) D) 
10. Cho đa thức P(x) = (1 + x)8 + (1 + x)9 + (1 + x)10 + (1 + x)11 + (1 + x)12. Khai triển và rút gọn P(x) ta được hệ số của x8 bằng :
A) 700 B) 715 C) 720 D) 730
11. Hệ số của x3y3 trong khai triển (x – 3y)6 là :
A) 135 B) -540 C) 1215 D) -15
12. Hệ số của x5 trong khai triển (1 + 3x)2n biết là :
A) B) C) D) 
13. Cho Vậy A =
A) 5n B) 6n C) 7n D) 4n
14. Tính hệ số của x25y10 trong khai triển (x3+xy)15 :
A) 3003 B) 4004 C) 5005 D) 58690
15. Biết . Vậy thì bằng bao nhiêu?
A) 108 528 B) 62 016 C) 77 520 D) 1 860 480
16. Số hạng có chứa y6 trong khai triển (x – 2y2)4 là:
AB) 
 C) D)


 
Gửi ý kiến