Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TRẮC NGHIỆM ÔN THI HOÁ 11 - CÓ ĐÁP ÁN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê thanh tài
Ngày gửi: 08h:32' 30-12-2021
Dung lượng: 81.5 KB
Số lượt tải: 624
Số lượt thích: 1 người (Trương Nguyễn Minh Khoa)
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1

CHƯƠNG 1 (30 CÂU)
Câu 1:Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính?
A. Zn(OH)2. B. Mg(OH)2. C. Ba(OH)2. D. Fe(OH)2.
Câu 2:Phản ứng hoá học nào sau đây có phương trình ion rút gọn: Ba2+ + CO32– BaCO3?
A.BaCl2 + Na2CO3 BaCO3 + 2NaCl.
B. BaCO3 + 2HCl BaCl2 + CO2 + H2O
C. Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 2BaCO3 + 2H2O.
D. Ba(OH)2 + (NH4)2CO3 BaCO3 + 2NH3 + 2H2O.
Câu 3:Phương trình ion rút gọn của phản ứng xảy ra giữa KHCO3 và HCl trong dung dịch
A. B.
C. H+ + HCO3-( CO2 + H2O D.
Câu 4:Phản ứng hóa học: Ca(OH)2 + 2HCl ( CaCl2 + 2H2O có phương trình ion rút gọn là
A. Ca(OH)2 + 2H+ → Ca2+ + H2O B. Ca2+ + 2Cl- → CaCl2
C. OH- + HCl → 2Cl- + H2O D. H+ + OH- → H2O
Câu 5:Zn(OH)2không tan được trong dung dịch nào sau đây?
A. BaCl2. B. HCl. C. Ba(OH)2. D. NaOH.
Câu 6:Cặp chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa?
A. Ca(OH)2 +NaCl B. KOH + CuCl2 C. NaOH + H2SO4 D. HNO3 + CaCO3
Câu 7:Ion OH- không phản ứng với các ion nào sau đây?
A. H+ , Fe2+ B. Mg2+, Fe3+ C. NH4+, Al3+ D. Zn2+, K+
Câu 8:Ion H+KHÔNG phản ứng với chất (hoặc ion) nào dưới đây?
A. CO32-, HCO3- B. Cu(OH)2, FeO C. CaCO3, OH- D. NO3-, S2-
Câu 9:Trộn các dung dịch:
(1) CaCl2 + AgNO3, (2) Fe2(SO4)3 + NaOH (3) KBr + AgNO3,
(4) Na2CO3 + KOH, (5) KNO3 + Na2CO3, (6) K2CO3 + HCl. Trường hợp nào không phản ứng?
A. (2),(4),(5) B. (4), (5) C. (4), (5), (6) D. (3), (4), (5)
Câu 10:Khi trộn các dung dịch:
(1) (NH4)2SO4 + KOH (2) K2SO4 + BaCl2 (3) NaF + AgNO3
(4) KI + AgNO3 (5) Na2SO3 + HCl (6) CH3COONa + H2SO4
Trường hợp nào xảy ra phản ứng?
A. (1), (2), (3), (4), (5) B. (1), (2), (4), (5),(6)
C. (1), (2), (4), (6) D. (1), (2), (3), (5)
Câu 11:Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do :
A. sự chuyển dịch của các electron
B. sự chuyển dịch của các cation
C. sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan
D. sự chuyển dịch của các cation và anion.
Câu 12:Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước ?
A. HNO3 B. Ca(OH)2 C. KClO3 D. C2H5OH
Câu 13:Nhóm các chất nào dưới đây chỉ gồm các chất điện li mạnh
A. KCl, Zn(OH)2, NaOH, HNO3 B. Al(OH)3, ZnSO4, NaOH, HNO3
C. Ba(OH)2, H2SO4, NaCl, NH4NO3 D. CH3COOH, H2S, Cu(NO3)2, KOH
Câu 14:Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng ?
A. CH3COOH ( CH3COO- + H+ B. Fe(NO3)2 → Fe3+ + 2 NO3-
C. (NH4)2SO4 → 2NH4+ + SO4 2- D. Zn(OH)2( ZnO22- + 2H+
Câu 15:Chất nào sau đây là muối axit ?
 
Gửi ý kiến