Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Trắc nghiệm Oxyz 2018

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Quỳnh Liên
Ngày gửi: 21h:03' 25-01-2018
Dung lượng: 670.2 KB
Số lượt tải: 1301
Số lượt thích: 0 người

TRẮC NGHIỆM OXYZ 2018 – Phần 2

Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d) có phương trình . Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng (d)?
A. . B. . C. . D. .
Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ , tìm trên trục tung tất cả các điểm cách đều hai điểm và .
A. . B. . C. , . D..
Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai đường thẳng và . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. cắt nhau. B. trùng nhau. C. song song. D. chéo nhau.
Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho mặt phẳng và mặt cầu . Mặt phẳng cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn (C), tính bán kính của đường tròn (C).
A. . B. C. . D. .
Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình tổng quát của mặt phẳng qua điểm và vuông góc với hai mặt phẳng và ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;4;2) và đường thẳng d: . Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d sao cho khoảng cách từ A đến (P) là lớn nhất.
A. . B. . C. . D. .
Câu 7: Trong không gian với hệ trục , viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm và song song với mặt phẳng .
A. . B. .
C. . D. .
Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho bốn điểm   Viết phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm .
A. . B. .
C. . D. .
Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính . Biết tâm của  là , tính bán kính mặt cầu .
A. . B. . C. . D. .
Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng d đi qua A(1;1;1) và vuông góc với đường thẳng d’: cách B(3;1;3) một khoảng nhỏ nhất.
A. . B. .
C. . D. .
Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm và . Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.
A. G. B. G. C. G. D. G.
Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm toạ độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S):.
A. I(-1;2;0) và R = 1. B. I(1;0;2) và R = 2. C. I(1;-2;0) và R = 1. D. I(3;2;1) và R = 2.
Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x - y +5 z + 5 = 0. Vectơ nào trong các vectơ sau là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?
A. . B. . C. . D. .
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm / và /. Gọi / là điểm nằm trên trục hoành và cách đều 2 điểm /. Tìm tọa độ điểm /.
A. M /. B. M /. C. M /. D. M /.
Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt cầu tâm và đi qua .
A. . B. .
C. . D. .
Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng và mặt phẳng . M là điểm có hoành độ âm thuộc d sao cho khoảng cách từ M đến (P) bằng 2. Tìm toạ độ điểm M.
A. . B. . C. . D. .
Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ /, cho 3 điểm , , . Gọi / là trực tâm của tam giác ABC. Tính giá trị của /.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ /, cho 3 điểm
 
Gửi ý kiến