Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TRẮC NGHIỆM PHẦN BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG SỐ LIỆU.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Lan Giang
Ngày gửi: 22h:53' 08-05-2019
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 1419
Số lượt thích: 0 người
Câu 1:
Cho bảng số liệu:
LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
CỦA NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ NĂM 2013(Đơn vị: nghìn người)
Năm
Tổng số
Chia raNông - lâm - thủy sản
Công nghiệp - xây dựng
Dịch vụ

2000
37 075
24 136
4 857
8 082

2013
52 208
24 399
11 086
16 723

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội 2015)
Để thể hiện cơ cấu lao động đang làm việc phân theo ngành kinh tế của nước ta năm 2000 và năm 2013, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A.
Biểu đồ miền
B.
Biểu đồ đường
C.
Biểu đồ cột
D.
Biểu đồ tròn

Câu 2:
Cho bảng số liệu:
Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1979 - 2014
Năm
Số dân thành thị (triệu người)
Tỉ lệ dân thành thị (%)

1979
10,1
19,2

1989
12,5
19,4

1999
18,8
23,7

2014
30,0
33,1

Để thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A.
Biểu đồ miền
B.
Biểu đồ cột

C.
Biểu đồ tròn
D.
Biểu đồ kết hợp cột và đường

Câu 3:
Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990 - 2014(Đơn vị: triệu người)
Năm
1990
1995
2000
2007
2014

Tổng số
66 016 600
71 995 500
77 630 900
84 218 500
90 728 900

Dân số nam
32 208 800
35 327 400
38 165 300
41 447 300
44 758 100

Dân số nữ
33 813 900
36 758 100
39 465 900
45 970 80
45 970 800

Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên:

A.
Tổng số dân và dân số nam đang tăng
B.
Tốc độ tăng dân số nữ chậm hơn dân số nam

C.
Dân số nam tăng nhanh hơn dân số nữ
D.
Dân số nước ta đang già hóa

Câu 4: Cho bảng số liệu:
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP PHÉP Ở VIỆT NAM
Năm
Số dự án
Vốn đăng kí ( triệu USD)
Vốn thực hiện ( triệu USD)

1991
152
1292
329

1995
415
6937
2556

1996
372
10164
2714

1997
349
5591
3115

2000
391
2839
2414

2005
970
6840
3309

2006
987
12004
4100

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tình hình đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn 1991 – 2006 là:
A. Biểu đồ Miền. B. Biểu đồ Đường. C. Kết hợp. D. Biểu đồ Cột.
Cho bảng số liệu sau: ( Áp dụng từ câu 33 – câu 36)
SẢN LƯỢNG THỊT CÁC LOẠI ( đơn vị: nghìn tấn)
Năm
Tổng số
Thịt Trâu
Thịt Bò
Thịt Lợn
Thịt gia cầm

1996
1412;3
49;3
70;1
1080;0
212;9

2000
1853;2
48;4
93;8
1418;1
292;9

2005
2812;2
59;8
142;2
2288;3
321;9

Câu 5: Loại thịt chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu sản lượng thịt của nước ta trong thời gian trên là:
A. Thịt Trâu. B. Thịt Bò. C. Thịt Lợn. D. Thịt gia cầm.
Câu 6: Loại thịt có tỉ trọng tăng nhiều nhất trong cơ cấu sản lượng thịt của nước ta trong thời gian trên là:
A. Thịt Trâu. B. Thịt Bò. C. Thịt Lợn. D. Thịt gia cầm.
Câu 7: Loại thịt có tỉ trọng tăng ít nhất trong cơ cấu sản lượng thịt của nước ta trong thời gian trên là:
A. Thịt Trâu. B. Thịt Bò. C. Thịt Lợn. D. Thịt gia cầm.
Câu 8: Tỉ trọng thịt gia cầm bị giảm là do:
A. Không xuất khẩu được nhiều. B. Dịch bệnh
 
Gửi ý kiến