Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Trac nghiem phep thu, bien co

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thị Hoa Mai
Ngày gửi: 15h:24' 06-11-2016
Dung lượng: 16.1 KB
Số lượt tải: 970
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Khánh Nguyên)
TRẮC NGHIỆM BIẾN CỐ, KHÔNG GIAN MẪU
Câu 1. Gọi A, B là 2 biến cố trong cùng một phép thử; Ω là không gian mẫu. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A . 0≤𝑛(𝐴)≤𝑛(Ω) B. 𝑛
𝐴+𝑛
𝐴=𝑛(Ω)
C. A,B xung khắc khi 𝐴∩𝐵=∅ D. A, B đối nhau khi và chỉ khi 𝐴∪𝐵=Ω

Câu 2 : Gieo một con súc sắc cân đối , đồng chất .Gọi các biến cố A:”Xuất hiện mặt chẵn chấm “; B:”Xuất hiện mặt lẻ chấm “ C:”Xuất hiện mặt có chấm không nhỏ hơn 3 “ .
Trong các biến cố trên các biến cố xung khắc với nhau là:
A. A&B B. B&C C. A&C D. Cả 3 biến cố đều xung khắc

Câu 3: Một hộp đựng 3 bi trắng được đánh số từ 1 đến 3 , 2 bi đỏ được đánh số từ 4 đến 5 , lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 bi. Gọi các biến cố : A:”Hai bi cùng màu trắng “; B:”Hai bi cùng màu đỏ “ ;
C:”Hai bi cùng màu “; D:”Hai bi khác màu “ . Trong các biến cố trên hãy tìm các biến cố đối nhau
A. A&B B. B&C C. C& D D. A&B; C&D

Câu 4. Gọi A, B là 2 biến cố trong cùng một phép thử. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. 𝐴∩𝐵: Cả hai biến cố A, B cùng xảy ra
B.𝐴∪𝐵: Ít nhất một trong hai biến cố A, B xảy ra
C. 𝐴
𝐵: A xảy ra
D.
𝐴
𝐵: Cả A, B không xảy ra

Câu 5. Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất 2 lần. Gọi A là biến cố:" Tích hai lần gieo là số lẻ".
Khi đó n(Ω); n(A) lần lượt bằng:
A. 36; 9 B 36; 25 C 12; 9 D 12; 25

Câu 6. Từ cỗ bài tú lơ khơ gồm 52 con, lấy ngẫu nhiên 4 con. Số phần tử của không gian mẫu và biến cố A:" Có ít nhất một con Át được rút" là:
A
𝐶
52
4;
𝐶
4
1
𝐶
48
3
B.
𝐶
52
4;𝐶
52
4
𝐶
48
4 C.
𝐶
52
4;𝐶
4
1
𝐶
51
3 D.
𝐶
52
4;𝐶
52
4
𝐶
4
0


Câu 7 Có 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ được xếp ngồi ngẫu nhiên vào một cái bàn dài. Tính số phần tử của biến cố: "nam nữ ngồi xen kẽ nhau"
A. 5! B. 5!5! C 2.5!.5! D. 10!

Câu 8. Một hộp đựng 10 chính phẩm và 3 phế phẩm, rút ngẫu nhiên 3 sản phẩm.
Tính số phần tử của biến cố:" Có ít nhất 2 chính phẩm được rút"
A.
𝐶
10
2
𝐶
3
1
𝐶
10
3
B.
𝐶
10
3
C.
𝐶
13
3
𝐶
3
3
D.
𝐶
10
2


Câu 9. Có 30 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 30, rút ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính số phần tử của biến cố:" Trong 10 tấm được chọn có 5 tấm mang số lẻ, 5 tấm mang số chẵn trong đó có đúng 1 tấm mang số chia hết cho 10"
A.
𝐶
15
10
𝐶
12
1
𝐶
3
1
B.
𝐶
12
5
𝐶
12
1
C.
𝐶
15
5
𝐶
12
3
𝐶
3
1
D.
𝐶
15
5
𝐶
12
4
𝐶
3
1


Câu 10. Có 10 học sinh giỏi toán, 10 học sinh giỏi văn, chọn ngẫu nhiên 5 học sinh tham gia một trò chơi. Tính số phần tử của biến cố:" Trong 5 học sinh được chọn có cả học sinh giỏi toán và học sinh giỏi văn"
A
𝐶
20
5−2
𝐶
10
5
B.
𝐶
 
Gửi ý kiến