Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

trac nghiem toan 6 hay

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thành triết
Ngày gửi: 07h:12' 09-10-2019
Dung lượng: 110.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 6

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Cho tập hợp A = {3; 7}. Cách viết nào sau đây là đúng?

Câu 2. Cho tập hợp M = {4;5; 6; 7}. Cách viết nào sau đây là đúng?
A. {4} M B. 5 M C. {6; 7} M D. {4; 5; 6} M.
Câu 3 . Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3?
A. 32 B. 42 C. 52 D. 62.
Câu 4. BCNN (6, 8) là :
A. 48 B. 36 C. 24 D. 6
Câu 5:. Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30 ?
A. 8 B. 5 C. 4 D. 3.
Câu 6:. Tổng 21 + 45 chia hết cho số nào sau đây ?
A. 9 B. 7 C. 5 D. 3.
Câu 7: Phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố?
A. 120=2.3.4.5 B.120=8.15 C. 120=23.3.5 D. 120=2.60
Câu 8: Điều kiện của x để M=12+14+16+x chia hết cho 2 là :
A . x là số chẵn B.x C. x là số lẻ D.x là số t ự nhiên bất kì.
Câu 9: ƯCLN (18:60) là:
A. 36 B. 6 C. 12 D. 30
Câu 10: T ập hợp chỉ gồm các số nguyên tố l à:
A. B. C. D.
Câu 11: Tập hợp A= có số phần t ử là:
A. 275 B. 201 C. 200 D. M ột kết quả khác
Câu 12: Số 23580 chia hết cho:
A. 2 B. 3 C. 5 D. 9 E. cho c ả 2;3;5;9
Câu 13: Điều kiện của x để M=12+14+16+x không chia hết cho 2 là:
A .x là số chẵn B.x C. x là số lẻ D.x là s ố t ự nhiên bất k ì
Câu 14. Kết quả của phép tính 55.53 là:
A. 515 B. 58 C. 2515 D. 108.
Câu 15. Kết quả của phép tính 315 : 33 là:
A. 13 B. 320 C. 312 D. 33.
Câu 16. Kết quả của phép tính 53.253 là:
A. 59 B. 511 C. 12515 D. 530
Câu 17. Số nào sau đây là số nguyên tố?
A. 77 B. 57 C. 17 D. 9.
Câu 18. Kết quả của phép tính 34 : 3 + 23: 22 là:
A. 2 B. 8 C. 11 D. 29.
Câu 19. Kết quả sắp xếp các số −2; −3; −101; −99 theo thứ tự tăng dần là:
A. −2; −3; −99; −101 B. −101; −99; −2; −3
C. −101; −99; −3; −2 D. −99; −101; −2; −3.
Câu 20. Kết quả của phép tính ( −13) + (−28) là:
A. −41 B. −31 C. 41 D. −15.
Câu 21. Kết quả của phép tính 5 − (6 − 8) là:
A. −9 B. −7 C. 7 D.3.
Câu 22. Kết quả của phép tính (−9) − (−15) là:
A. 6 B. 24 C. −24 D. −6.
Câu 23. Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 100 mà chữ số 7 là chữ số hàng đơn vị?
A. 4 B. 5
 
Gửi ý kiến