Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TRẮC NGHIỆM TOAN 8 HAY - KHÓ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Đình Hải
Ngày gửi: 16h:09' 18-03-2022
Dung lượng: 168.7 KB
Số lượt tải: 670
Số lượt thích: 1 người (Trần Thanh Hiệp)
Câu 1. Điều kiện xác định của phương trình là
A.B. và C. D. và 
Câu 2. x= -2 là nghiệm của phương trình
A. B.C. 2.(x-2)+3=3(x-3)D.
Câu 3. Phương trình (x-1)(x2+x+1) =0 =>x=1
tương đương với phương trìnhcung tập no
A. B.5x+2.(x+3)- 6x=12 C.D.
Câu 4. Cho các phương trình:
x(2x+5)=0 (1); 2y+3=2y-3 (2);
 (3); (3t+1)(t-1)=0 (4)
Phương trình (1) có tập nghiệm là 
Phương trình (3) có tập nghiệm là 
Phương trình (2) tương đương với phương trình (4)
Phương trình (4) có tập nghiệm là 
Câu 5.Cho ta có
 B. C. D. 
Câu 6. Cho , AD là phân giác của góc BAC, DBC. Biết AB=6cm; AC=15cm, khi đó bằng
A. B.C. D.
Câu 7. Cho đồng dạng với theo tỷ số đồng dạng k = , chu vi bằng 60cm, chu vi bằng:
A. 30cm B.90cm C.9Cm D.40cm
Câu 8. Cho đồng dạng với theo tỷ số đồng dạng k, đồng dạng với theo tỷ số đồng dạng m. đồng dạng với theo tỷ số đồng dạng
A. k.m B. C. D.
Câu 9. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. 0x + 2 = 0 B. 
C. x + y = 0 D. 
Câu 10.Gọi x1 là nghiệm của phương trình
x3 + 2(x – 1)2 – 2(x – 1)(x + 1) = x3 + x – 4 – (x – 4) giải x1= 1
và x2 là nghiệm của phương trình /x2=3
Tính x1.x2
A. x1.x2 = 4    
B. x1.x2 = -3   
C. x1.x2 = 1     
D. x1.x2 = 3
Câu 11. Điều kiện xác định của phương trình là:
A. x0 B. x3
C. x0 và x3 D. x0 và x-3
Câu 12. Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm :
A. 8+x = 4 B. 2 – x = x – 4
C. 1 +x = x D. 5+2x = 0
Câu 13. Phương trình / có nghiệm là
A. x = 88        B. x = 99        C. x = 87        D. x = 89
Câu 14: x = 1 là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình dưới đây?
A/ 2x - 3 = x + 2 B/ x - 4 = 2x + 2
C/ 3x + 2 = 4 - x D/ 5x - 2 = 2x + 1
Câu 15: Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là?
A/ S = ( B/ S = 0
C/ S = {0} D/ S = {(}
Câu 16: Điều kiện xác định của phương trình
2
𝑥 +2
𝑥
2𝑥−3 là?
A/ x ≠ 2 và x
3
2
B/ x ≠ -2 và x
3
2

C/ x ≠ -2 và x ≠ 3 D/ x ≠ 2 và x−3
2

Câu 17: Cho AB = 3m, CD = 40cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD bằng?
A/
3
40
B/
40
3
C/
2
15
D/
15
2

Câu 18: Trong hình 1, biết , theo tính chất đường phân giác của tam giác thì tỉ lệ thức nào sau đây là đúng?
A/ B/ 
C/ D/ (Hình 1)
Câu 19. Trong hình 2, biết EF // BC, theo định lí Ta - lét thì tỉ lệ thức nào sau đây là đúng?
A/
𝐵𝐶
𝐸𝐹
𝐴𝐶
𝐴𝐵
B/
𝐴𝐸
𝐸𝐶
𝐴𝐹
𝐹𝐵


C/
𝐴𝐹
𝐴𝐸
𝐸𝐹
𝐵𝐶
D/
𝐴𝐹
𝐴𝐵
𝐸𝐹
𝐵𝐶

Câu 20: Biết
 
Gửi ý kiến