Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trắc Nghiệm Tự Luận Phép Biến Hình 11 Có Đáp ÁN P1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hào Xu
Ngày gửi: 12h:15' 30-08-2018
Dung lượng: 278.0 KB
Số lượt tải: 938
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ: PHÉP BIẾN HÌNH. 2018-2019

A/. Lý thuyết:

B/. Bài tập:

I/. Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1: Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến biến:
A/. B thành C. B/. C thành A. C/. C thành B. D/. A thành D.
Câu 2: Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến biến điểm A thành điểm:
A/. A’ đối xứng với A qua C. B/. A’ đối xứng với D qua C.
C/. O là giao điểm của AC và BD. D/. C.
Câu 3: Cho đường tròn (C) có tâm O và đường kính AB. Gọi là tiếp tuyến của (C) tại điểm A. Phép tịnh tiến biến thành:
A/. Đường kính của (C) song song với . B/. Tiếp tuyến của (C) tại điểm B.
C/. Tiếp tuyến của (C) song song với AB. D/. Cả 3 đường trên đều không phải.
Câu 4: Cho và điểm . Biết M’ là ảnh của M qua phép tịnh tiến . Tìm M.
A/. . B/. . C/. . D/. .
Câu 5: Cho và đường tròn . Ảnh của qua là:
A/. . B/. .
C/. . D/. .
Câu 6: Cho và đường thẳng . Hỏi là ảnh của đường thẳng nào qua :
A/. . B/. . C/. . D/. .
Câu 7: Khẳng định nào sai:
A/. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó .
B/. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó .
C/. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó . .
D/. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính .
Câu 8: Khẳng định nào sai:
A/. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.
B/. Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.
C/. Nếu M’ là ảnh của M qua phép quay thì .
D/. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính .
Câu 9: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm qua phép quay là:
A/. . B/. . C/. . D/. .
Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy, qua phép quay , là ảnh của điểm :
A/. . B/. . C/. . D/. .
Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm qua phép quay là:
A/. . B/. . C/. . D/. .
Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy, qua phép quay , là ảnh của điểm :
A/. . B/. . C/. . D/. .
II/. Bài tập tự luận:
1/. Trong mặt phẳng Oxy, cho và đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng là ảnh của qua phép tịnh tiến .
2/. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng là ảnh của qua phép quay .
3/. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn . Viết phương trình đường tròn là ảnh của qua phép quay .
4/. Trong mặt phẳng Oxy, cho và đường tròn . Viết phương trình đường tròn là ảnh của qua phép tịnh tiến .
5/. Trong mặt phẳng Oxy, cho và điểm . Gọi là ảnh của qua phép tịnh tiến , là ảnh của qua phép quay . Tìm tọa độ .
6/. Trong mặt phẳng Oxy, cho và điểm . Gọi là ảnh của qua phép quay , là ảnh của qua phép tịnh tiến . Tìm tọa độ .
7/. Trong mặt phẳng Oxy, cho và đường thẳng . Gọi là ảnh của qua phép quay , là ảnh của qua phép tịnh tiến . Viết phương trình .
8/. Trong mặt phẳng Oxy, cho và đường tròn . Gọi là ảnh của qua phép tịnh tiến , là ảnh của qua phép quay . Viết phương trình .
9/. Cho đường
 
Gửi ý kiến