Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Trắc nghiệm vào 10 có đáp án

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Ngọc Thông
Ngày gửi: 06h:37' 27-03-2021
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ SỐ 10
Câu 1. Với Hiệp ước Giáp Tuất năm 1874, triều đình Huế đã chính thức thừa nhận
Việt Nam nằm dưới sự bảo hộ của Pháp.
sáu tỉnh Nam Kì là thuộc Pháp.
ba tỉnh miền Tây Nam Kì là thuộc Pháp.
ba tỉnh miền Đông Nam Kì là thuộc Pháp.
Câu 2. Đâu không phải là nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc trong những năm 1954- 1965?
Cải cách ruộng đất.
Khôi phục kinh tế.
Đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Đấu tranh chống Mĩ - Diệm.
Câu 3. Lực lượng chủ yếu tham gia chiến đấu trong chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” (1969 - 1973) của Mĩ là
A. quân đội Sài Gòn. B. quân Mĩ.
C. quân Mĩ, quân đội Sài Gòn. D. quân Mĩ và đồng minh của Mĩ.
Câu 4. Thực dân Pháp có hành động gì khi phát xít Nhật vào Đông Dương (9/1940)?
thực hiện chính sách Kinh tế chỉ huy.
đầu hàng và chia sẻ quyền lợi cho Nhật.
hợp tác cùng nhân dân Đông Dương chống Nhật.
kiên quyết đánh Nhật để độc chiếm Đông Dương.
Câu 5. Cơ sở để Mĩ thực hiện tham vọng làm bá chủ thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
sự suy yếu của các nước tư bản châu Âu và Liên Xô.
Mĩ có tiềm lực kinh tế và quân sự to lớn.
sự ủng hộ của các nước tư bản châu Âu.
sự tạm lắng của phong trào cách mạng thế giới.
Câu 6.So với phong trào 1930 – 1931, điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của phong trào 1936 – 1939 là kết hợp đấu tranh
nghị trường và vũ trang
công khai và nửa công khai
ngoại giao với vận động quần chúng
chính trị và vũ trang
Câu 7. Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam rút ra từ việc lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi là gì?
Xây dựng khối liên minh công – nông và mặt trận dân tộc thống nhất.
Phân hóa, cô lập cao độ kẻ thù để tập trung mũi nhọn vào kẻ thù của cách mạng
Phải có chủ trương và biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn cách mạng
Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh bằng nhiều hình thức

Câu 8.Tờ báo nào dưới đây là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên?
A.Thanh niên B. An Nam trẻ
C. Người nhà quê. D. Người cùng khổ
Câu 9.Trong thời kìkháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975), cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc có vai trò
quyết định đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.
quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.
quyết định trực tiếp đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.
là hậu phương cách mạng của cả nước.

Câu 10. Những thắng lợi nào dưới đây của nhân dân Việt Nam trong thế kỉ XX đã góp phần xoá bỏ chủ nghĩa thực dân trên thế giới?
Cách mạng tháng Tám (1945) và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
Cách mạng tháng Tám (1945) và chiến thắng Điện Biên Phủ ( 1954)
Kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)và kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975).
Cách mạng tháng Tám (1945) và kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975).

Câu 11Thực tế lịch sử nước ta trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám đã làm sáng tỏ luận điểm nào dưới đây của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin?
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp.
Sự nghiệp giải phóng dân tộc phải do dân tộc mình tự quyết định.
Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó hơn.
Câu 12. Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (ra đời năm 1945) được cải tổ từ tổ chức nào dưới đây?
Tổng bộ Việt Minh.
Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc.
Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.
Uỷ ban lâm thời Khu giải phóng Việt Bắc.
Câu 13. Nguyên nhân khác biệt dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản so với Mĩ và Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
sự lãnh đạo, điều tiết hiệu quả của Nhà nước.
lao động có trình độ kĩ thuật cao.
tận dụng tốt điều kiện khách quan thuận lợi.
chi phí cho quốc phòng thấp.
Câu 14. Bài học kinh nghiệm lớn nhất của Việt Nam trong công tác xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất giai
 
Gửi ý kiến