Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

TRẮC NGHIỆM VECTO TRONG KHÔNG GIAN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Duyên
Ngày gửi: 21h:34' 26-01-2018
Dung lượng: 201.9 KB
Số lượt tải: 1950
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VEC TO TRONG KHÔNG GIAN
Câu 1: Cho tứ diện . Khi đó quy tắc ba điểm được phát biểu là:
 B. C. D. .
Câu 2: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?
A. Ba véc tơ đồng phẳng nếu có hai trong ba véc tơ đó cùng phương.
B. Ba véc tơ đồng phẳng nếu có một trong ba véc tơ đó bằng .
C. Ba véc tơ đồng phẳng khi và chỉ khi ba véc tơ đó có giá thuộc một mặt phẳng, hoặc cùng song song với một mặt phẳng .
D. Cho hai véc tơ không cùng phương và một véc tơ trong không gian. Khi đó Ba véc tơ đồng phẳng khi và chỉ khi có cặp số duy nhất sao cho: 
Câu 3: Cho hình hộp tâm . Mệnh đề nào sau đây sai?
 B. 
C. D. 
Câu 4: Cho tứ diện . Đặt . Nếu lần lượt là trung điểm của hai cạnh và thì
 B. 
C. D. 
Câu 1.1.Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Nếu giá của ba vectơ cắt nhau từng đôi một thì ba vectơ đó đồng phẳng.
B. Nếu trong ba vectơ có một vectơ thì ba vectơ đó đồng phẳng.
C. Nếu giá của ba vectơ cùng song song với một mặt phẳng thì ba vectơ đó đồng phẳng.
D. Nếu trong ba vectơ có hai vectơ cùng phương thì ba vectơ đó đồng phẳng
Câu 1.2.Cho hình lập phương . Hãy xác định góc giữa cặp vectơ và?
A. B. C. D. 
Câu2. 16.Cho ba vectơ không đồng phẳng. Xét các vectơ . Chọn khẳng định đúng?
A. Ba vectơ đồng phẳng. B. Hai vectơ cùng phương.
C. Hai vectơ cùng phương. D. Ba vectơ đôi một cùng phương.
Câu 2.17. Cho hình hộp . Giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơlà:
A. B. C. D. 
Câu 2.18. Cho hình lăng trụ tam giác . Đặt trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?
A. B. C. D. 
Câu 2.19. Cho hình hộp . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. B. 
C. D. 
Câu 3.31. Cho hình hộp . Gọi là trung điểm . Chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau:
A. B. 
C. D. 
Câu 3.32.Cho tứ diện . “là trọng tâm tứ diện khi và chỉ khi”. Khẳng định nào sau đây sai?
A. là trung điểm của đoạn (lần lượt là trung điểm và )
B. là trung điểm của đoạn thẳng nối trung điểm của và 
C. là trung điểm của đoạn thẳng nối trung điểm của và 
D. là trung điểm của đoạn thẳng nối với trọng tâm tam giác 
Câu 1.Cho đoạn thẳng AB có I là trung điểm.Khẳng định nào sau đây sai?
A. . B. . C. D. 
Câu 2. Vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình lập phương và bằng vectơ là:
A. . B. . C. D. 
Câu 3. Cho tứ diện ABCD, biết , G là trọng tâm tam giác BCD. Tìm hệ thức liên hệ giữa với ba vec tơ .
A. . B.
C. D. 
Câu 4. Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A,B,C,D không đồng phẳng. Điều kiện cần và đủ để ABCD tạo thành hình bình hành là:
A. . B. .
C. D. 
Câu 5. Cho tứ diện ABCD, biết , M là trung điểm của BC. Tìm hệ thức đúng.
A. B. 
C. D. 
Câu 6. Cho hình hộp , biết cắttại E, cắt tại F. Tìm hệ thức sai.
A. . B. .
C
 
Gửi ý kiến