Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Trac nghiem_hinh10_chuong 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Mười (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:36' 21-06-2018
Dung lượng: 820.0 KB
Số lượt tải: 492
Số lượt thích: 1 người (Huyen Tran)
CHƯƠNG II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

I. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ ( 

Giá trị của bằng bao nhiêu?
a) b) c) d) 1
Giá trị của bằng bao nhiêu?
a) b) c) d) 2
Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?
a) b) 
c) tan d)
Cho và là hai góc khác nhau và bù nhau, trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào sai?
a) b) 
c) d) 
Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?
a) b) 
c) d) 
Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?
a) b) 
c) d) 
Cho góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
a) b) c) tan d) 
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
a) b) 
c) d) 
Đẳng thức nào sau đây sai :
a) sin450 + sin450 = b) sin300 + cos600 = 1.
c) sin600 + cos1500 = 0 d) sin1200 + cos300 = 0
Cho hai góc nhọn và ( . Khẳng định nào sau đây là sai?
a) b) c)tan d) cot
Cho (ABC vuông tại A, góc B bằng . Khẳng định nào sau đây là sai?
a) b) c) d) 
Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
a) b) 
c) d) cot
Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
a) b) 
c) d) 
Bất đẳng thức nào dưới đây là đúng?
a) b) 
c) d) cos145
Hai góc nhọn và phụ nhau, hệ thức nào sau đây là sai?
a) b) c) d) 
Trong các hệ thức sau hệ thức nào đúng?
a) b) 
c) d) 
Cho biết . Giá trị của bằng bao nhiêu?
a) b) 
c) d) 
Cho biết . Tính giá trị của biểu thức ?
a) b) c) d) 
Cho biết . Tính giá trị của E = ?
a) b) c) d) 
Đẳng thức nào sau đây là sai?
a) 
b) 
c) 
d) 
Đẳng thức nào sau đây là sai?
a) 
b) 
c) 
d) 


II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ

Trong mpOxy có hai vectơ đơn vị trên hai trục là ,. Cho = a +b, nếu = 3 thì (a, b) là cặp số nào sau đây :
a) (2, 3) b) (3, 2) c) (– 3, 2) d) (0, 2)
Cho tam giác ABC có A(– 4, 0), B(4, 6), C(– 1, 4). Trực tâm của tam giác ABC có tọa độ là :
a) (4, 0) b) (– 4, 0) c) (0, – 2) d) (0, 2)
Cho tam giác ABC có: A(4;3); B(2;7); C(–3;–8). Toạ độ chân đường cao kẻ từ đỉnh A xuống cạnh BC là:
a) (1;–4) b) (–1;4) c) (1;4) d) (4;1)
Cho tam giác ABC có A(– 3, 6), B(9, – 10), C(–5, 4). Tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tọa độ là :
a) (, 0) b) (– 4, ) c) (3, 2)
 
Gửi ý kiến