Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Trac nghiem_hinh10_chuong 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Đỗ Văn Mười (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:34' 21-06-2018
Dung lượng: 305.0 KB
Số lượt tải: 412
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

I. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Cho tam giác ABC có A(2;0); B(0;3); C(–3;–1). Đường thẳng đi qua B và song song với AC có phương trình là:
a) 5x–y+3=0 b) 5x+y–3=0 c) x+5y–15=0 d) x–5y+15=0
Cho đường thẳng (d): 2x+y–2=0 và điểm A(6;5). Điểm A’ đối xứng với A qua (d) có toạ độ là:
a) (–6;–5) b) (–5;–6) c) (–6;–1) d) (5;6)
Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đường thẳng ((): 4x–3y=0
a) A(1;1) b) B(0;1) c) C(–1;–1) d) D(–;0)
Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng?
a) Đường thẳng song song với trục Oy có phương trình : x = m (m0).
b) Đường thẳng có phương trình x = m2–1 song song với trục Ox.
c) Đường thẳng đi qua hai điểm M(2;0) và N(0;3) có ph.trình : 
Hệ số góc của đường thẳng (() : x –y+4=0 là:
a) b) c) d)
Đ.thẳng đi qua điểm A(–4;3) và song song với đ.thẳng ((): là:
a) 3x–y+9=0 b) –3x–y+9=0. c) x–3y+3=0.
Cho đường thẳng (():. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
a) Điểm A(2;0) thuộc (().
b) Điểm B(3;–3) không thuộc (();
c) điểm C(–3;3) thuộc (().
d) Phương trình :  là phương trình chính tắc của (().
Phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng x–y+2=0 là:
a) b) c) d)
Các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của đường thẳng :
a) với mR b) xy=1
c) x2 + y + 1 = 0 d) 
Cho A(5;3); B(–2;1). Đường thẳng có phương trình nào sau đây đi qua A;B:
a) 2x–2y+11=0 b) 7x–2y+3=0 c) 2x+7y–5=0 d) Đ.thẳng khác.
Các cặp đường thẳng nào sau đây vuông góc với nhau?
a) (d1):  và (d2): 2x+y–1=0
b) (d1): x–2=0 và (d2): 
c) (d1): y=2x+3 và (d2): 2y=x+1.
d) (d1): 2x–y+3=0 và (d2): x+2y–1=0.
Đường thẳng nào qua A(2;1) và song song với đường thẳng : 2x+3y–2=0?
a) x–y+3=0 b)2x+3y–7=0c) 3x–2y–4=0 d) 4x+6y–11=0
Cho phương trình tham số của đường thẳng (d): (k R). Phương trình nào sau đây là phương trìnhg tổng quát của (d):
a) x+2y–5=0 b) x+2y+1=0 c) x–2y–1=0 d) x–2y+5=0
Ph.trình tham số của đ.thẳng (d) đi qua M(–2;3) và có VTCP =(1;–4) là:
a)  b)  c)  d) 
Toạ độ điểm đối xứng của điểm A(3;5) qua đường thẳng y = x là:
a) (–3;5) b) (–5;3) c) (5;–3) d) (5;3)
Ph.trình tổng quát của đường thẳng (d) đi qua hai điểm M(1;2) và N(3;4) là:
a) x+y+1=0 b) x
 
Gửi ý kiến