Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Trao đổi kiến thức của 2 bài tập sau

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoa Ban Đỏ
Ngày gửi: 10h:13' 16-01-2017
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
TRAO ĐỔI VỀ KIẾN THỨC

Lý thuyết:
- Khi hỗn hợp kim loại mạnh ( ví dụ: Mg, Al) và oxit hoặc muối ( có chứa hợp chất của sắt ) tác dụng với H+, NO3-, mà sau phản ứng có khí H2 thì chứng tỏ :
+ NO3- phản ứng hết
+ Dung dịch sau phản ứng có muối Fe2+ và không có muối Fe3+ ( vì theo dãy điện hóa, Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn H+, nên Fe3+ phản ứng với kim loại tạo thành Fe2+ trước khi H+ phản ứng)
Vậy xin trao đổi về 2 bài tập sau: cả 2 bài đều có khí H2 sau phản ứng
Bài 1:( dề CV lan 4) Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 9. Phần trăm số mol của Mg trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 25. B. 15. C. 40. D. 30.

Bài tập này sau phản ứng không có muối Fe3+ thì mới giải đượcBài 2.( đề thi thử của BGD) Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 23/18. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào

Bài tập này, sau phản ứng có H2, Nhưng sản phẩm thu được có cả muối Fe2+ và muối Fe3+

Vậy khi gặp những bài tập như thế này làm sao để biết khi nào có muối Fe2+, Fe3+ và khi nào chỉ có muối Fe3+
Avatar

Nếu dựa vào 2 bài tập bạn đưa ra và lập luận phía trên đó của bạn mình thấy thế này:

- Bài 1: Đúng theo lập luận của bạn nên không có Fe3+

- Bài 2: Có Fe3O4 tức là có tồn tại Fe3+ trong oxit, axit sẽ chỉ lấy O2-, do vậy ĐỒNG THỜI quá trình sinh ra H2 vẫn có sinh ra Fe3+. 

Nhưng điều mình muốn nói là, lập luận phía trên của bạn chỉ đúng trong trường hợp lý tưởng, nồng độ mỗi chất là 1M (đúng theo thế cực chuẩn E0),  nhưng ở nồng đọ khác nhau thì thứ tự phản ứng có thể khác, không theo thế cực chuẩn nữa, tức là không tuân theo thứ tự chuẩn dãy điện hoá, nên khi tạo Fe3+ hoàn toàn có thể sinh sinh ra H2 trươc đó./

Có gì bạn phhản hồi mình nhé. Thân!

 
Gửi ý kiến