Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

triet hoc cd dh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Coor Viếu
Ngày gửi: 19h:26' 23-04-2021
Dung lượng: 220.6 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý dochọn đề tài
1.1.1. Cơ sở khoa học
- Mọi quy luật của khoa học tự nhiên như sinh học, vật lí học, hóa học… cũng như các quy luật của khoa học xã hội được khái quát bằng ba quy luật Chungnhất của phép biện chứng duy vật.
1.1.2. Cơ sở lí luận
Con người là một phần của vật chất, các vật chất có trước, ý thức của con người có sau. Ý thức của con người được hình thành trong bộ não phản ánh lại thế giới khách quan là vật chất. Ba quy luật của phép biện chứng duy vật được con người phản ánh lại thực tại của thế giới khách quan.Vì vậy ba quy luật cấu tạo thống nhất với nguyên lí phổ biến của vật chất.
1.1.3. Cơ sở thực tiễn
- Sự tồn tại, phát triển của vật chất, thế giới tự nhiên và con ngườitất yếu dựa trên ba quy luật của phép biện chứng duy vật.
- Thế giới tự nhiên và xã hội thay đổi phát triển qua các quy luậtsự chuyển hóa giữa chất và lượng, sự thống nhất của các mặt đối lập (quy luật mâu thuẫn), quy luật phủ định trongnguyên lí của sự phát triển.
/

Mọi sự vật, hiện tượng đều chứa đựng những mặt, những khuynh hướng đối lập tạo thành những mâu thuẫn trong bản thân nó, sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là nguồn gốc của sự vận động và phát triển, làm cho cái cũ mất đi cái mới ra đời.
1.2. Mục tiêu của đề tài
Hiểu rõ được ba quy luật của phép biện chững duy vật con người sẽ vận dụng tốt với cuộc sống của bản thân, với công việc phù hợp với quy luật phát triển của xã hội hiện tại, tương lai, dự đoán được xu thế phát triển từ đó có kế hoạch chiến lược.
1.3. Phương pháp nghiên cứu
- Đọc sách triết học Mác- Lênin, nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước. Quan sát tình hình thực tiễn của bản thân, trong nước, khu vực và thế giới. Lắng nghe thông tin, thu thập thông tin, phân tích tổng hợp thông tin, cuối cùng là phản ánh lại bằng quá trình nhận thức của bản thân thông qua sản phẩm là bài biết này.
1.4. Cấu trúc của đề tài
- Gồm khái niệm, nội dung, vận dụng ba quy luật và kết luận kiến nghị.
2. NỘI DUNG
2.1. Một số các khái niệm cơ bản
- Các khái niệm là khoa học thực tiễn có tính hệ thống, chặt chẽ, thống nhất và liên hệ với nhau.
- Triết học là hệ thống tri thức lí luận Chung nhất của con người về thế giới, về vị trí, vai trò con người trong thế giới ấy.
- Triết học Mác - Lênin là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy - thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động để nhận thức và cải tạo thế giới.
- Triết học Mác – Lênin ra đời là kết quả của sự kế thừa và phát triển những thành tựu của tư duy nhân loại và là sự khái quát hóa những thành tựu quan trọng nhất của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thực tiễn xã hội.
- Triết học Mác – Lênin chứng minh bản chất của thế giới là vật chất, thế giới thống nhất ở tính vật chất.
- Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được ý thức của con người phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.
- Ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ óc con người và có sự cải biến và sáng tạo.
- Phép biện chứng duy vật là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển; về những quy luật Chung nhất của sự vật động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy.
- Phát triển là quá trình vận động từ đơn gian đến phức tạp, từ thấp đến cao, từ chất cũ đến chất mới ở trình độ cao hơn.
- Quy luật là mối liên phổ biến, khách quan, bản chất, bền vững, tất yếu giữa các đối tượng.
- Ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong học Mác - là các quy luật cơ bản trong phương pháp luận của triết học - và được áp dụng để giải thích về sự phát triển của sư vật, hiện tượng, ba quy luật này hợp thành nguyên lý về sự phát triển. Ba quy luật cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phép duy vật biện chứng của triết học Mác-Lênin, nó là một trong những
 
Gửi ý kiến