Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Trọng tâm kiến thức ôn thi 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình
Ngày gửi: 17h:38' 08-06-2021
Dung lượng: 102.0 KB
Số lượt tải: 194
Số lượt thích: 0 người


TRỌNG TÂM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT
2021

PHÁT ÂM
/
Cách làm bài tập chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại
- Chọn đọc 3/4 từ có trong các đáp án A, B, C, D. Tuy nhiên, không cần đọc lần lượt từ đápán A đến D mà nên chọn đọc những từ mình chắc nhất về cách phát âm.
- Sau mỗi từ được phát âm, cẩn thận ghi xuống âm của phần gạch chân trong mỗi từ.
- Chọn đáp án có phần gạch được phát âm khác so với các từ còn lại.
Ví dụ 1:
A. land /lænd/ B. sandy /’sændi/ C. many /’meni/ D. candy /’kændi/
=> Ta thấy phần gạch chân của các đáp án A, B, D được phát âm là /æ/, đáp án C có phầngạch chân được phát âm là /e/. Do đó, đáp án là C.
* Cách phát âm của đuôi -s
“-s” được phát âm là:
+ /s/: khi âm tận cùng trước -s là /p/, k/, /f/, /θ/, /t/.
+ /ɪz/: khi trước -s là: ch, sh, ss, x, ge, ce, se.
+ /z/: khi âm tận cùng trước -s là nguyên âm và các phụ âm còn lại.
Ví dụ 2:
A. listens /`lɪsnz/ B.reviews /rɪ`vju:z/
C.protects /prə`tekts/ D. enjoys /ɪn`dʒɔɪz/
=>Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /s/, còn lại được phát âm là /z/. Do đó,đáp án là C.
* Cách phát âm của đuôi -ed
“- ed” được phát âm là:
+ /t/: khi âm tận cùng trước -ed là /s/, /tʃ/, /ʃ/, /k/, /p/, /f/.
+ /id/: khi trước -ed là /t/ và /d/.
+ /d/: khi âm tận cùng trước -ed là nguyên âm và các phụ âm còn lại.
Ví dụ 3:
A. toured /tʊrd/ B.jumped /dʒʌmpt/
C.solved /sɒlvd/ D.rained /reɪnd/
=> Câu B “-ed” được phát âm là /t/, các đáp án còn lại “-ed” được phát âm là /d/. Do đó,đáp án là B.
BÀI TẬP ÁP DỤNG 1
Mark the letter A, B, c, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. final B. writer C. ivory D. widow
/
Question 2: A. passed B. managed C. cleared D. threatened
Question 3: A. ejects B. defends C. advocates D. breaths
Question 4: A. produced B. believed C. stopped D. laughed
Question 5: A. alien B. alloy C. alley D. anthem
Question 6: A. affected B. looked C. decreased D. washed
Question 7: A. missed B. worked C. realized D. watched
Question 8: A. need B. speech C. see D. career
Question 9: A. loved B. appeared C. agreed D. coughed
Question 10: A. pagoda B. integral C. against D. aquatic
Question 11: A. imagines B. bikes C. cultures D. involves
Question 12: A. office B. practice C. service D. device
Question 13: A. finished B. cooked C. attended D. laughed
Question 14: A. number B. future C. furious D. amuse
Question 15: A. concerned B. candied C. travelled D. dried
Question 16: A. speaks B. speeds C. graphs D. beliefs
Question 17: A. dune B. hummock C. shrub D. buffalo
Question 18: A. increased B. pleased C. replaced D. fixed
Question 19: A. looks B. knows C. helps D. sits
Question 20: A. linked B. declared C. finished D. developed
Question 21: A. heat B. beat C. meant D. easy
Question 22: A. sports B. thanks C. games D. enthusiasts
Question 23: A. sacrificed B.
 
Gửi ý kiến