Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Trọng Tâm kiến thức ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình
Ngày gửi: 17h:27' 22-11-2021
Dung lượng: 217.6 KB
Số lượt tải: 191
Số lượt thích: 0 người

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
ÔN THI THPT QUỐC GIA
NĂM 2021

LƯU HÀNH NỘI BỘ
CONTENTS

MODULE 1 : PHONETICS 5
MODULE 2 : STRESS 16
MODULE 3 : TAG QUESTIONS 22
MODULE 4 : PASSIVE VOICE 28
MODULE 5 : PREPOSITIONS 36
MODULE 6 : COMPARISONS 46
MODULE 7 : THE ORDER OF THE ADJECTIVE 54
MODULE 8 : TENSES(ADVERBIAL OF TIME) 61
MODULE 9 : CONJUNCTIONS 72
MODULE 10 : HAVING + PAST PARTICIPLE 80
MODULE 11 : WORD FORMATIONS 84
MODULE 12 : EXPRESSIONS OF QUANTITY 90
MODULE 13 : PHRASAL VERBS 95
MODULE 14 : COLLOCATIONS 107
MODULE 15 : IDIOMS 116
MODULE 16 : COMMUNICATION SKILLS 126
MODULE 17 : CLOSEST/OPPOSITE MEANING 136
MODULE 18 : READING 149
MODULE 19 : FIND OUT MISTAKE 169
MODULE 20 : SENTENCE TRANSFORMATION 181
MODULE 21 : SENTENCE COMBINATION 195
MODULE 22 : TRIAL EXAM 208
TRIAL TEST 1 208
TRIAL TEST 2 222
TRIAL TEST 3 235TRỌNG TÂM KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP NĂM 2021-2022
/

MA TRẬN BÁM SÁT ĐỀ THAM KHẢO 2021
Stt
Dạng bài
Kiến thức
NB
TH
VD
Số câu

1
Phonetic
-ED ending
1


1Vowel
1


1

2
Stress
Two-syllable verb/n

1

1Three-syllable words

1

1

3
Grammar & vocabulary
Tag question
1


1Passive voice
1


1Preposition
1


1Order of adjectives


1
1Double comparison
1


1Tense (past tense)

2

2Phrases/ Clauses

1

1Adverbial of time


1
1Reduced clause

1

1Word formation

1

1Phrase verb

1

Word choice


1
1Word choice


1
1Word choice


1
1Idiom
1


1

4
Synonym

Vocabulary

1

1Vocabulary

1

1

5
Antonym
Vocabulary

1

1Collocation/ Idiom


1
1

6
Language function
Giving opinion _ response


1
1Ask direction – response


1
17

Clozed reading test
Vocabulary

1

1Expression of quality

1

1Word choice

1

1Relative pronoun
1


1Conjunction

1

18


Reading 1
Main idea

1

1Detail information
1
1

1Closest meaning word

1

1False/True information

1

1Reference
1


1
9Reading 2
Main idea

1

2Reference

1

1Detail information
1


3Vocabulary

1

1


10
Error identification
Tenses
1


1Pronouns

1

1Confusing word

1

1


11

Sentence transformation
Simple Past => Present Perfect


1
Reported speech (to V)


1
1Modal verb (+bare V)


1
1


12
Sentence combination
Subjunctive mood (Wish)


1
1Inversion


1
1

/


 
Gửi ý kiến