Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tư duy Hóa Học mới - Bài toán về pH

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thắng
Ngày gửi: 01h:59' 18-08-2019
Dung lượng: 360.5 KB
Số lượt tải: 399
Số lượt thích: 0 người
4.3. Bài toán về pH.
A. Định hướng tư duy giải
Về mặt toán học hay 
Môi trường trung bình: 
Môi trường axit: 
Môi trường kiềm: 
Chú ý : Xác định môi trường là gì? axit hay bazơ?
Tính toán số mol hoặc dư sau đó suy ra nồng độ tương ứng.
B. Ví dụ minh họa
Dạng 1: Tính toán pH thuần túy
Ví dụ 1: pH của dung dịch A chứa HCl là:
A. 10 B. 12 C. 4 D. 2
Định hướng tư duy giải:
Ta có : 
Ví dụ 2: Dung dịch H2SO4 0,005 M có pH bằng:
A. 3 B. 2 C. 5 D. 4
Định hướng tư duy giải:
Ta có : 
Ví dụ 3: Dung dịch KOH 0,001M có pH bằng:
A. 3 B. 11 C. 2 D. 12
Định hướng tư duy giải:
Ta có : 
Dạng 2: Cho axit, kiềm vào nước tính pH.
Ví dụ 1: Hòa tan 4,9 g H2SO4 vào nước để được 10 lít dung dịch A. Dung dịch A có pH bằng:
A. 4 B. 1 C. 3 D. 2
Định hướng tư duy giải:

Ví dụ 2: pH của 500 ml dung dịch chứa 0,2 g NaOH:
A. 2 B. 12 C. 0,4 D. 13,6
Định hướng tư duy giải:
Ta có : 
Dạng 3: Pha trộn dung dịch bằng H2O hoặc axit, kiềm.
Ví dụ 1: Thêm 900 ml nước vào 100 ml dung dịch HCl có pH = 2 thì thu được dung dịch mới có pH bằng:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Định hướng tư duy giải:
Ta có : 
Ví dụ 2: Pha loãng dung dịch HCl có pH = 3 bao nhiêu lần để được dung dịch mới có pH = 4 ?
A. 5. B. 4. C. 9. D. 10.
Định hướng tư duy giải:
Gọi thể tích ban đầu là thể tích sau pha loãng là a.V1
Ta có : 
Ví dụ 3: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 M và H2SO4 0,01 M với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 a M thu được 500 ml dung dịch X có pH = 12. Giá trị của a là:
A. 0,06 B. 0,08 C. 0,04 D. 0,12
Định hướng tư duy giải:
pH = 12 suy ra OH dư 
Ví dụ 4: Trộn 150 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HNO3 0,1M với 150 ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được 300 ml dung dịch X. Dung dịch X có pH là
A. 1,2. B. 12,8. C. 13,0. D. 1,0.
Định hướng tư duy giải:
Ta có : 

Ví dụ 5: A là dung dịch H2SO4 0,5M; B là dung dịch NaOH 0,6M. Trộn V1 lít A với V2 lít B thu được (V1+V2) lít dung dịch có pH=1. Tỉ lệ V1:V2 bằng
A. 1:1. B. 5:11. C. 7:9. D. 9:11.
Định hướng tư duy giải:
Ta có: 
BÀI TẬP RÈN LUYỆN DẠNG 1
Câu 1: pH của dung dịch A chứa là:
A. 3,3 B. 10,7 C. 3,0 D. 11,0
Câu 2: pH của dung dịch HCl 2.10-4M và H2SO4 4.10-4M:
A. 3 B. 4 C. 3,7 D. 3,1
Câu 3: pH của dung dịch KOH 0,06M và NaOH 0,04M:
A. 1 B. 2 C. 13 D. 12,8
Câu 4: pH của dung dịch KOH 0,004M và Ba(OH)2 0,003M:
A. 12 B. 2 C. 13 D. 11,6
Câu 5: Đánh giá nào sau đây đúng về pH của dung dịch 0,1M ?
A. B. C. D. 
Câu 6: Một dung dịch có [OH-] = 2,5.10-10 M. Môi trường của dung dịch
 
Gửi ý kiến