Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tudo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Long (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:52' 22-05-2015
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
TT Họ và tên Ngày sinh SBD Điểm thi môn Lớp Tổng
Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa
1 Nguyễn Thị Ngọc Anh 210008 4.50 8.60 8.80 TDO 21.90
2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 11/20/1997 210010 6.00 7.60 5.80 TDO 19.40
3 Nguyễn Thị Thoa Anh 35723 210011 5.00 5.80 6.40 TDO 17.20
4 Nguyễn Trà Anh 5/8/1997 210015 2.25 2.60 2.60 TDO 7.45
5 Nguyễn Trâm Anh 35497 210016 5.00 6.00 4.00 TDO 15.00
6 Nguyễnh Thị Thu Anh 9/2/1997 210019 6.25 6.60 7.60 TDO 20.45
7 Trịnh Hiền Anh 35497 210021 4.25 4.60 TDO 8.85
8 Phạm Thanh Bình 210026 4.50 7.60 5.60 TDO 17.70
9 Trịnh Văn Chiến 35065 210027 5.50 7.40 7.60 TDO 20.50
10 Trương Văn Chiến 1/1/1997 210028 4.75 6.20 4.00 TDO 14.95
11 Lê Cường 1 210032 5.25 5.20 2.40 TDO 12.85
12 Trần Cường 1/2/1997 210033 6.25 6.00 6.40 TDO 18.65
13 Hoàng Thu Hà 35705 210066 6.00 3.00 4.00 TDO 13.00
14 Lê Thị Hà 210069 6.00 8.00 8.25 TDO 22.25
15 Lê Thị Thu Hà 35377 210070 6.00 7.00 6.60 TDO 19.60
16 Ngô Quang Hà 210072 5.25 5.20 Vắng TDO 10.45
17 Trịnh Thị Hà 210078 4.75 6.40 4.20 TDO 15.35
18 Lê Thị Hằng 9/2/1997 210088 5.75 TDO 5.75
19 Đỗ Thị Hiền 35477 210108 5.25 7.60 7.80 TDO 20.65
20 Phạm Thị Hiền 3/5/1997 210112 5.00 3.40 TDO 8.40
21 Trần minh Hiền 35684 210113 5.75 7.20 7.40 TDO 20.35
22 Nguyênc Văn Hiếu 3/2/1997 210119 5.50 3.00 6.20 TDO 14.70
23 Phan Văn Hiếu 35721 210120 Vắng 7.20 5.20 TDO 12.40
24 Trịnh Thị Hoa 1/1/1997 210128 7.50 5.80 8.20 TDO 21.50
25 Lê Thị Hồng 35550 210140 5.25 TDO 5.25
26 Lê Đình Hùng 210146 4.50 7.40 9.20 TDO 21.10
27 Lê Văn Hùng 210147 3.50 8.60 8.60 TDO 20.70
28 Lê văn Huy 5/19/1997 210161 5.25 Vắng Vắng TDO 5.25
29 Lê Hùng Khang 35454 210168 6.00 6.40 7.00 TDO 19.40
30 Lê khánh 8/7/1997 210171 5.50 6.60 4.40 TDO 16.50
31 Lê Thị Liên 35156 210177 6.50 7.75 9.00 TDO 23.25
32 Hàn Ngọc Linh 2/14/1997 210183 7.00 6.40 4.80 TDO 18.20
33 Hoàng Linh 35709 210184 5.00 3.75 TDO 8.75
34 Hoàng Linh 11/15/1997 210185 3.25 6.25 3.65 TDO 13.15
35 Lê Văn Linh 35628 210187 4.50 4.00 2.20 TDO 10.70
36 Nguyễn Thuỳ Linh 5/10/1997 210189 8.00 10.00 9.20 TDO 27.20
37 Phạm Thị Mỹ Linh 35435 210192 6.75 6.20 TDO 12.95
38 Phùng Thuỳ Linh 10/2/1997 210194 5.50 5.40 4.40 TDO 15.30
39 Lê Thị LinhA 210197 6.00 7.20 8.20 6.20 TDO 27.60
40 Lê Thị LinhB 210198 5.00 8.20 6.80 TDO 20.00
41 Phạm Thị Lý 210204 5.50 6.80 TDO 12.30
42 Nguyễn Thị Nga 210221 6.75 8.60 8.40 TDO 23.75
43 Trịnh Thị NgaA 210225 6.50 9.00 8.40 TDO 23.90
44 Trịnh Thị NgaB 210226 5.75 7.40 6.80 TDO 19.95
45 Lê Ánh Nguyệt 210233 4.25 7.50 4.05 6.00 6.40 TDO 28.20
46 Ngô Phương Nhung 4/16/1996 210239 7.50 7.75 8.25 TDO 23.50
47 Nguyễn Thị Nhung 35703 210241 4.25 5.80 4.20 TDO 14.25
48 Nguyễn Thị Oanh 12/20/1997 210245 7.50 6.60 6.20 TDO 20.30
49 Lê Hữu Phong 35591 210247 7.50 7.20 7.40 TDO 22.10
50 Cao Văn Phương 1/1/1997 210250 4.25 4.20 2.40 TDO 10.85
51 Nguyễn Minh Phương 35705 210253 7.00 9.60 8.60 TDO 25.20
52 Nguyễn Viết Phương 2/3/1997 210257 5.25 5.20 TDO 10.45
53 Lê Thế Quang 35675 210260 8.00 9.40 8.80 TDO 26.20
54 Lê Thế Quang 12/15/1997 210261 8.00 8.60 8.80 TDO 25.40
55 Nguyễn Hữu Sang 35754 210269 6.50 4.00 8.40 TDO 18.90
56 Nguyễn Hữu Sơn 4/5/1997 210276 6.50 7.20 9.00 TDO 22.70
57 Đỗ Thị Tâm 35741 210282 5.50 4.00 2.00 TDO 11.50
58 Lê Thái Tâm 1/23/1997 210283 1.25 7.00 2.95 TDO 11.20
59 Lê Thị Tâm 35537 210285 5.25 8.25 3.13 TDO 16.63
60 Lê Thị Tâm 4/30/1997 210286 4.00 3.00 2.60 4.60 TDO 14.20
61 Nguyễn Thị Tâm 35564 210290 5.75 5.40 6.60 TDO 17.75
62 Phạm Thị Tâm 2/18/1997 210291 4.75 4.40 Vắng TDO 9.15
63 Trịnh Thị Tâm 35489 210292 4.75 6.00 4.40 TDO 15.15
64 Nguyễn Hoàng Thái 6/14/1997 210294 7.50 8.40 7.40 TDO 23.30
65 Lê Thị Thắm 35703 210295 8.25 9.00 9.60 TDO 26.85
66 Chu Văn Thắng 6/10/1997 210297 7.25 8.80 8.40 TDO 24.45
67 Lê Văn Thắng 35569 210300 8.00 7.60 7.60 TDO 23.20
68 Nguyễn Văn Thắng 6/10/1997 210301 7.00 6.40 7.60 TDO 21.00
69 Nguyễn Văn Thắng 35431 210302 6.00 8.00 8.00 TDO 22.00
70 Nguyễn Trung Thành 210308 4.25 7.00 6.40 TDO 17.65
71 Trịnh Thị Ngọc Thu 36075 210332 3.75 6.80 5.60 TDO 16.15
72 Trịnh Thị Thuỳ 1/4/1997 210337 3.00 6.00 TDO 9.00
73 Nguyễn Thu Thuỷ 35431 210338 5.75 6.40 4.60 TDO 16.75
74 Trịnh Thị Thủy 210349 4.75 Vắng 8.40 TDO 13.15
75 Trịnh Thị Tình 210354 5.00 5.60 9.00 TDO 19.60
76 Hoàng Trang 11/10/1997 210362 4.00 3.60 5.40 TDO 13.00
77 Hoàng Trang 35555 210363 4.50 5.00 5.60 TDO 15.10
78 Nguyễn Trang 5/9/1997 210372 4.25 4.20
 
Gửi ý kiến