Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuyển chọn 64 bài toán hóa học hay luyện thi THPT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Hành (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:36' 14-04-2019
Dung lượng: 7.0 MB
Số lượt tải: 322
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Tuyền)
MỘT SỐ BÀI TOÁN HAY CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Thầy Nguyễn Đình Hành – THCS&THPT Y Đôn, Gia Lai
Bài 1: Hỗn hợp X gồm Al2O3, Ba, K (trong đó oxi chiếm 20% khối lượng của X). Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,022 mol khí H2. Cho từ từ đến hết dung dịch gồm 0,018 mol H2SO4 và 0,038 mol HCl vào Y, thu được dung dịch Z (chỉ chứa các muối clorua và muối sunfat trung hòa) và 2,958 gam hỗn hợp kết tủa. Giá trị của m là
A. 3,912. B. 3,600. C. 3,090. D. 4,422.
(Nguồn đề: Bài đăng trên fb thầy Nguyễn Minh Tuấn – Chuyên HV Phú Thọ)
Hướng dẫn: Thầy Nguyễn Đình Hành – THCS&THPT Y Đôn, Gia Lai
Dung dịch Z chỉ chứa muối Cl-, SO42- ( Ba2+ kết tủa hết.

Bài 2: Hỗn hợp X gồm Al, K, K2O và BaO (trong đó oxi chiếm 10% khối lượng của X). Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,056 mol khí H2. Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,04 mol H2SO4 và 0,02 mol HCl vào Y, thu được 4,98 gam hỗn hợp kết tủa và dung dịch Z chỉ chứa 6,182 gam hỗn hợp các muối clorua và muối sunfat trung hòa. Giá trị của m là
A. 9,592. B. 5,760. C. 5,004. D. 9,596.
(Nguồn đề: Bài đăng trên fb thầy Nguyễn Minh Tuấn – Chuyên HV Phú Thọ)
Hướng dẫn: Thầy Nguyễn Đình Hành – THCS&THPT Y Đôn, Gia Lai

Bài 3: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al; Na và BaO vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,085 mol khí H2. Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,03 mol H2SO4 và 0,1 mol HCl vào Y, thu được 3,11 gam hỗn hợp kết tủa và dung dịch Z chỉ chứa 7,43 gam hỗn hợp các muối clorua và muối sunfat trung hòa. Giá trị của m là
A. 2,79. B. 3,76. C. 6,50. D. 3,60.
(Nguồn đề: bài đăng trên facebook của thầy Nguyễn Minh Tuấn)
Hướng dẫn: Thầy Nguyễn Đình Hành – THCS&THPT Y Đôn, Gia Lai.

Bài 4: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước dư, thu được 3,584 lít H2 (đktc) và dung dịch X chứa 9,6 gam NaOH. Sục 0,28 mol CO2 vào X thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và kết tủa Z. Cho từ từ 180ml dung dịch HCl 1M vào Y thu được x mol CO2. Mặt khác, nếu cho từ từ Y vào 180 ml dung dịch HCl 1M thu được 1,25x mol CO2. Giá trị của m là
A. 23,24. B. 24,77. C. 26,30. D. 27,71.
(Nguồn đề: Thầy Phạm Bảo đăng trên fb)
Hướng dẫn giải: Thầy Nguyễn Đình Hành – THCS&THPT Y Đôn, Gia Lai.

Bài 5: Hòa tan hết 14,88 gam hỗn hợp rắn gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,58 mol HCl, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch X chứa 30,05 gam chất tan và thấy thoát ra 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm H2, NO, NO2 có tỉ khối so với H2 bằng 14. Thêm dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z; 84,31 gam kết tủa và thoát ra 0,224 lít (đktc) khí NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-. Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp ban đầu gần nhất với?
A. 16% B. 17% C. 18% D. 19%
(Nguồn: Thầy Văn Công đăng trên nhóm Hóa học Sharks)
Hướng dẫn: Thầy Nguyễn Đình Hành- THCS&THPT Y Đôn, Gia Lai.

Bài 6: Cho 54,08 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe (a mol), FeO (3b mol), Fe3O4 (2b mol), Fe2O3 (b mol) và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 1,76 mol HCl và 0,
No_avatar

Bài thi của thầy rất hay. tôi ở novaworld bình tiên hi vọng được giao lưu

 
Gửi ý kiến