Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuyển tập phân loại đề thiHC1997-2001(cũ)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tăng Văn Y
Ngày gửi: 18h:16' 02-01-2014
Dung lượng: 885.0 KB
Số lượt tải: 409
Số lượt thích: 2 người (Huỳnh Lê Huy, Xuân Thảo)
A-Những kiến thức cơ bản
I-Công thức tổng quát-Cách viết công thức các đồng phân
1-Chứng minh công thức tổng quát của hiđrocacbon
a-Chứng minh CTTQ của ankan là CnH2n+2.
-Nguyên tử cacbon thuộc PNC nhóm IV: Có 4 electron lớp ngoài cùng.
- n nguyên tử cacbon: 4n electron.
- Số liên kết C-C: (n-1) liên kết.
- Số electron tạo liên kết C-C: 2(n-1) electron.
- Số electron còn lại: 4n - 2(n-1) = 2n +2 electron;
có khả năng tạo liên kết với 2n + 2 nguyên tử H.
Vậy CTTQ của ankan là CnH2n+2.
b-Chứng minh CTTQ của anken là CnH2n.
-Nguyên tử cacbon thuộc PNC nhóm IV: Có 4 electron lớp ngoài cùng.
- n nguyên tử cacbon: 4n electron.
- Số liên kết C-C: (n-1) liên kết.
- Số liên kết ( : 1 liên kết.
- Số electron tạo liên kết C-C: 2(n-1) electron.
- Số electron tạo liên kết (: 2 electron.
- Số electron còn lại: 4n - 2(n-1) - 2 = 2n electron;
có khả năng tạo liên kết với 2n nguyên tử H.
Vậy CTTQ của anken là CnH2n.
c-Chứng minh CTTQ của ankin (hoặc ankađien) là CnH2n - 2.
-Nguyên tử cacbon thuộc PNC nhóm IV: Có 4 electron lớp ngoài cùng.
- n nguyên tử cacbon: 4n electron.
- Số liên kết C-C: (n-1) liên kết.
- Số liên kết ( : 2 liên kết.
- Số electron tạo liên kết C-C: 2(n-1) electron.
- Số electron tạo liên kết (: 4 electron.
- Số electron còn lại: 4n - 2(n-1) - 4 = 2n- 2 electron;
có khả năng tạo liên kết với 2n -2 nguyên tử H.
Vậy CTTQ của ankin (hoặc ankađien) là CnH2n-2.
d-Chứng minh CTTQ của aren là CnH2n - 6.
-Nguyên tử cacbon thuộc PNC nhóm IV: Có 4 electron lớp ngoài cùng.
- n nguyên tử cacbon: 4n electron.
- Số liên kết C-C: (n-1) liên kết.
- Số liên kết ( : 3 liên kết.
- Số vòng: 1 vòng.
- Số electron tạo liên kết C-C: 2(n-1) electron.
- Số electron tạo liên kết ( và vòng: (6+ 2) electron.
- Số electron còn lại: 4n - 2(n-1) - 8 = 2n- 6 electron;
có khả năng tạo liên kết với 2n -6 nguyên tử H.
Vậy CTTQ của aren là CnH2n-6.

2-Công thức tổng quát của một số
hợp chất hữu cơ quan trọng
Bảng 1:

Hợp chất hữu cơ
Công thức tổngquát
Điều kiện

Hợp chất chứa C,H,O
CxHyOz
y ( 2x+2; chẵn

Hợp chất chứa C,H,O,N
CxHyOzNt
y ( 2x+2+ t

Hợp chất chứa C,H,O,X
(X là halogen)
CxHyOzXu
y ( 2x+2 -u

Rượu no a chức
R(OH)a
hay CnH2n+2-a(OH)a
a , n ( 1
a ( n

Rượu đơn chức
CxHyOH
x ( 1; y ( 2x+1

Rượu no đơn chức , bậc một
CnH2n+1-CH2-OH
n ( 0

Rượu đơn chức , bậc một
CxHy-CH2-OH
x ( 0; y ( 2x+1

Anđehit no đơn chức
CnH2n+1-CHO
(hay CmH2mO)
n ( 0
(m ( 1)

Anđehit đơn chức
CxHy-CHO
(hay R-CHO)
x ( 0;
No_avatar

Gửi các bạn "Tuyển tập phân loại đề thi hữu cơ 1997-2001" tham khảo. Tài liệu này phục vụ cho thi dạng tự luận nên một số từ ngữ, cách viết trong các phần đã cũ, mong các bạn thông cảm. Chúc bạn các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Tăng Văn Y- Trường THPT Lục Nam Bắc Giang.

No_avatar

Để hiểu rõ về hiện tượng hoá học  bạn nên Xem full video thí nghiệm hóa học

https://www.youtube.com/watch?v=7LRzMVhJ1cs&list=PL7UjkN7pmb_gpijlIGTjEk4MK5TktYID2

Avatar

Cảm ơn thầy ạ!

 
Gửi ý kiến