Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tuyển tập toán bảo toàn electron

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Chí Hải
Ngày gửi: 13h:45' 07-01-2018
Dung lượng: 722.0 KB
Số lượt tải: 327
Số lượt thích: 0 người

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
MỤC LỤC 2

CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 2
Dạng 1: 2
Bài toán: Cho một kim loại (hoặc hỗn hợp các kim loại) tác dụng với dung dịch acid không có tính oxy hóa mạnh như dung dịch acid HCl, HBr, H2SO4 loãng, ... 2
Một số bài tập tương tự: 2
Dạng 2: 2
Bài toán: Cho một kim loại (hoặc hỗn hợp các kim loại) tác dụng với dung dịch acid HNO3 loãng, dung dịch acid HNO3 đặc nóng cho ra hỗn hợp khí hợp chất của nitơ như NO2, NO, N2O, N2,hoặc NH3 (tồn tại dạng muối NH4NO3 trong dung dịch). 2
Một số bài tập tương tự: 2
Dạng 3: 2
Bài toán: Cho một kim loại (hoặc hỗn hợp các kim loại) tác dụng với một dung dịch acid acid H2SO4 đặc nóng cho sản phẩm là khí SO2 (khí mùi sốc), S (kết tủa màu vàng), hoặc khí H2S (khí mùi trứng thối). 2
Một số bài tập tương tự: 2
Dạng 4: 2
Bài toán: Cho một kim loại (hoặc hỗn hợp các kim loại) tác dụng với một dung dịch hỗn hợp các acid như dung dịch hỗn hợp acid HNO3 loãng, acid HNO3 đặc nóng, dung dịch acid H2SO4 đặc nóng, ...cho ra hỗn hợp các khí ... 2
Một số bài tập tương tự: 2
Dạng 5: Tính nhanh khối lượng muối tạo thành trong phản ứng oxy hóa khử. 2
Một số bài tập tương tự: 2
Dạng 6: Các bài tập về kim loại qua nhiều trạng thái oxy hóa như Fe, Cu ... 2
Một số bài tập tương tự :
Một số bài tập tương tự : 2
Dạng 7: Dạng toán trong dung dịch nhiều chất khử, nhiều chất oxy hóa mà sự trao đổi electron xảy ra đồng thời (thường gặp là dạng toán kim loại này đẩy kim loại khác ra khỏi dung dịch muối. 2
Một số bài tập tương tự: 2
Dạng 8. Áp dụng ĐLBT electron giải một số bài toán khác. Bài tập tổng hợp. 2
Một số bài tập tương tự: 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO 2


CHƯƠNG I
Nội dung định luật và CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN
( ( (

Dạng 1:
Bài toán: Cho một kim loại (hoặc hỗn hợp các kim loại) tác dụng với dung dịch acid không có tính oxy hóa mạnh như dung dịch acid HCl, HBr, H2SO4 loãng, ...
Gặp dạng này các em cần lưu ý những vấn đề sau đây:
Khi cho một Kim loại hoặc hỗn hợp Kim loại tác dụng với hỗn hợp axit HCl, H2SO4 loãng hoặc hỗn hợp các a xit loãng (H+ đóng vai trò là chất oxy hóa) thì tạo ra muối có số oxy hóa thấp và giải phóng H2. 
- Chỉ những kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học mới tác dụng với ion H+. Như vậy ta thấy kim loại nhường đi n.e và Hiđrô thu về 2 .e

Công thức 1: Liên hệ giữa số mol kim loại và số mol khí H2


Hoặc 2.= n1.nM1 +n2.nM2 +.....
(đối với hỗn hợp kim loại)
Trong đó n :hoá trị kim loại
Công thức 2: Tính khối lượng muối trong dung dịch
mmuối = mkim loại + mgốc acid (, , ... )
Trong đó, số mol gốc acid được cho bởi công thức:
ngốc acid = ∑etrao đổi : điện tích của gốc acid
Với H2SO4: mmuối = mkim loại + 96.
Với HCl: mmuối = mkim loại + 71. 
Với HBr: mmuối = mkim loại + 160. 
Ví dụ 1: Hoà tan 7,8g hỗn hợp bột Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7,0g. Khối lượng nhôm và magie trong hỗn hợp đầu là:
A. 2,7g và 1,2g B. 5,4g và 2,4g C. 5,8g và 3,6g D. 1,2g và 2,4g
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :mH2 = 7,8-7,0 =0,8 gam
Mặt khác theo công thức 1 và theo đề ta có hệ phương trình:
(Khi tham gia phản ứng nhôm nhường 3 e, magie nhường 2 e và H2 thu về 2 e)
3.nAl + 2.nMg =2.nH2=2.0.8/2 (1)
27.nAl +24.nMg =7,8 (2)
 
Gửi ý kiến