Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ứng dụng hiệu quả Phương pháp dạy học theo dự án vào môn Tin học tiểu học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Văn Mười (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:36' 16-05-2019
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Mục lục
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii
CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Đặt vấn đề 1
1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.2. Xác định mục đích nghiên cứu 2
1.3. Đối tượng nghiên cứu 2
1.4. Đối tượng khảo sát, thực nghiệm 3
1.5. Phương pháp nghiên cứu 3
1.6. Phạm vi và thời gian nghiên cứu 3
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG 4
2.1. Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu 4
2.1.1. Dạy học tích cực và nhiệm vụ giáo dục hiện nay 4
2.1.2. Khái quát về Phương pháp học theo dự án 4
2.1.3. Nội dung hướng dẫn học tin học lớp 5 6
2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu 6
2.3. Mô tả, phân tích giải pháp 7
2.3.1 Lựa chọn nội dung thử nghiệm Sáng kiến 7
2.3.2 Xây dựng kế hoạch và thực hiện dạy học theo PPHTDA ở nội dung đã lựa chọn 7
2.4. Kết quả thực hiện 15
2.4.1 Mức độ tham gia vào giờ học của học sinh 15
2.4.2. Đánh giá kết quả học lực của học sinh sau thử nghiệm 16
2.4.3. Các kĩ năng học sinh được hướng dẫn và bồi dưỡng 17
2.4.4. Một số lưu ý khi áp dụng Phương pháp Học theo dự án 18
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 21
3.1. Kết luận 21
3.2. Các đề xuất, khuyến nghị 21
Lời cảm ơn! 22
Lời cam đoan! 22
TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CNTT: Công nghệ thông tin
PPHTDA: Phương pháp Học theo dự án
DA: Dự án


CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU
Đặt vấn đề
Lý do chọn đề tài
Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, học sinh có thể tiếp cận với nhiều nguồn thông tin hơn, và mang tính chất đa chiều. Vì vậy vấn đề đặt ra cho Nhà trường hiện nay là không chỉ giúp người học mở rộng kiến thức mà còn phải tích cực, chủ động, sáng tạo, có kĩ năng giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Giáo viên không chỉ là người mang đến kiến thức cho học sinh mà còn cần dạy cho học sinh cách tìm kiếm, chiếm lĩnh kiến thức để đảm bảo cho việc tự học suốt đời.
Hơn nữa, đối tượng học sinh hiện nay có chiều hướng biến đổi tâm sinh lý ngày càng phức tạp. Rất nhiều học sinh có khả năng tập trung kém, chưa chủ động, sáng tạo và mạnh dạn trong giải quyết tình huống, vấn đề. Trong khi yêu cầu đối với Người lao động trong thời kì mới để đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội là tính dám chịu trách nhiệm và có năng lực giải quyết linh hoạt, sáng tạo các vấn đề. Những năng lực, phẩm chất này cần được rèn luyện, trau dồi và bồi dưỡng qua quá trình giáo dục của Gia đình, Nhà trường và xã hội đối với từng cá nhân. Trong đó, giáo dục trong Nhà trường đóng vai trò hết sức quan trọng. Trước sự chuyển biến phức tạp của đời sống xã hội hiện đại, đây là một trong những thách thức đối với giáo viên và Ngành giáo dục nói chung trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.Làm thế nào để đào tạo ra một nguồn nhân lực không chỉ có kiến thức mà còn có kĩ năng, thái độ phù hợp, thích ứng nhanh với sự biến đổi của xã hội.
Mỗi học sinh lại có phong cách học khác nhau. Có học sinh thích học theo kiểu nghiên cứu tài liệu, phân tích lý thuyết, .. Có học sinh thích học qua trải nghiệm, khám phá, làm thử, ... Mỗi tiết học, Giáo viên cần đưa ra đa dạng nhiệm vụ phù hợp với nhiều đối tượng học sinh, hướng dẫn các em phối hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ lớn, giải quyết tình huống có vấn đề. Quan tâm đến phong cách học của học sinh cũng là một yếu tố thúc đẩy sự phát triển tối đa năng lực của người học.
Thách thức này cho thấy tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm và theo hướng phát triển toàn diện năng lực cho học sinh. Trong Chỉ thị số
 
Gửi ý kiến