Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Vật lí 9.Bài tập công thức tính điện trở

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Đức (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:00' 20-12-2020
Dung lượng: 164.9 KB
Số lượt tải: 308
Số lượt thích: 0 người
CHỦ ĐỀ 3: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CÁC YẾU TỐ
GV Lê Văn Đức - 0904790212
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố:
- Phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn: Điện trở của các dây có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây.
- Phụ thuộc vào tiết diện dây dẫn: Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu, tỉ lệ nghịch với tiết diện của mỗi dây.
- Phụ thuộc vào vật liệu làm dây: Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện tỉ lệ thuận với điện trở suất của vật liệu làm các dây dẫn.
2. Điện trở suất. Công thức tính điện trở.
a. Điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn:
- Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) là trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện 1m2. Kí hiệu là ρ (rô).
- Đơn vị của điện trở suất là: Ôm.mét (Ω.m)
- Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt.
b. Công thức tính điện trở
- Điện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài của dây, tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.
- Công thức: . Trong đó:
𝑅 𝑙à đ𝑖ệ𝑛 𝑡𝑟ở 𝑐ủ𝑎 đ𝑜ạ𝑛 𝑑â𝑦 𝑑ẫ𝑛
𝛺
𝜌 𝑙à đ𝑖ệ𝑛 𝑡𝑟ở 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑐ủ𝑎 𝑣ậ𝑡 𝑙𝑖ệ𝑢
𝛺.𝑚
𝑙 𝑙à 𝑐ℎ𝑖ề𝑢 𝑑à𝑖 𝑐ủ𝑎 𝑑â𝑦 𝑑ẫ𝑛
𝑚
𝑆 𝑙à 𝑡𝑖ế𝑡 𝑑𝑖ệ𝑛 𝑐ủ𝑎 𝑑â𝑦 𝑑ẫ𝑛
𝑚
2

- Bảng điện trở suất của một số chất:
3. Biến trở
- Biến trở là điện trở có thể thay đổi được trị số và có thể sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
B. BÀI TẬP
Dạng 1: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn.
Bài 1: Một dây dẫn dài l và có điện trở R. Nếu cho rằng dây dẫn cùng loại đó dài 2l là gồm 2 dây dẫn dài l nối tiếp nhau thì hãy dự đoán xem dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?
Tương tự như thế, một đoạn dây dẫn dài 3l sẽ có điện trở là bao nhiêu?
Đ/a: 2l – 2R, 3l – 3R
Bài 2: Hai dây dẫn cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu, có chiều dài l1, l2. Lần lượt đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu của mỗi đoạn dây này thì thấy cường độ dòng điện qua chúng có cường độ lần lượt là I1 và I2. Biết I1 = 0,25I2. Hỏi l1 dài gấp bao nhiêu lần l2.
Đ/a: l1 = 4l2
Bài 3: Hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện, một dây dài 5m có điện trở R1 và dây kia dài 25m có điện trở R2.
a. Tính tỉ số 
b. Nếu đặt vào hai đầu dây dẫn thứ nhất hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là I1. Nếu đặt vào hai đầu dây dẫn thứ hai hiệu điện thế 4U thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là I2. Tính tỉ số 
Đ/a: a., b. 
Bài 4: Một dây dẫn dài 180m được dùng để quấn thành cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 36V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5A.
a. Tính điện trở của cuộn dây.
b. Mỗi đoạn dây dài 1m của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?
Đ/a: a. R = 72Ω, b. Mỗi mét dây có điện trở là 0,4Ω
Bài 5: Đặt hiệu điện thế 166,77 vào hai đầu cuộn dây dẫn dài 218m. Tính cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây, biết rằng loại dây dẫn này nếu dài 4m thì có điện trở là 1,8Ω.
Đ/a: R = 98,1Ω; I = 1,7A
Bài 6: Hình vẽ bên là một đoạn dây dẫn đồng chất, tiết diện đều. Hai điểm M, N chia dây dẫn theo tỉ lệ như sau: AM = AB/2, AN = 3AB/4. Đặt vào hai đầu đoạn dây một hiệu điện thế UAB = 160V. Tính hiệu điện thế UAN, UMB.
Đ/a: UAN = 120V, UMB = 80V
Bài 7*:Dây dẫn R = 144Ω. Phải cắt dây ra bao nhiêu đoạn bằng nhau để khi mắc song song nhau, điện trở tương đương là 4Ω.
Đ/a: 6 đoạn
Dạng 2: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn.
Bài 1
 
Gửi ý kiến