Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

vị trí của các tính từ trong câu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thời Nhiệm
Ngày gửi: 18h:39' 21-07-2021
Dung lượng: 6.2 KB
Số lượt tải: 154
Số lượt thích: 0 người
A The Order of adjective
1.General nice , bad

2.Size small

3.Age old

4.Color yellow

5.Origin Chinese

6.Material metal , wooden

7.Nouns as adjective sportsB The order of adjectives
Write a list of things to be sold at an auction.
basin / sugar, antique, silver
an antique silver sugar basin
1. vase / glass, old, lovely


2. mirror / wall, attractive


3. desk / modern, office


4. chairs / kitchen, red, metal


5. boat / model, splendid, old


6. stamps / postage, valuable, Australian


7. table / small, coffee, wooden


C . The order of adjectives
Oo- This game is new. It`s for the family. And it`s exciting.
This is an exciting new family game.

This computer is for business. It`s Japanese. And it`s powerful.

This fire is electric. It`s excellent. And it`s small.

This is a chocolate bar. It`s new. And it`s a big bar.

This comedy is American. It`s for television. And it`s terrific.

These doors are aluminium. They`re for your garage. And they`re stylish.


These shoes are modern. They`re for sports. Andthey`re wonderful.

This phone is a mobile. It`s German. And it`s very good.

8. We bought some glasses German old lovely.

9. Have you seen his sports Italian car new nice?

10.He lived in a wooden old hut dirty.

11.She was wearing a beautiful shirt silk black and white.

12.It’s just custom strange another country old.

13.We stood under statue an wooden old enormous.
14.They gave him clock a silver beautiful.

15.I bought tablecloth a large striped red and white.

16.It was old lovely scarf a woollen green.

17.They sent him plates blue and white china expensive very
some.


18.She is an German / interesting / young woman .

19.Is he a fat / short/ man ?

20.Have you met a young / handsome doctor ?

Choose the best answer
1. I would like a ____________ table
A. beautiful wooden round B. round beautiful wooden
C. beautiful round wooden D. wooden beautiful round

2. Thomas wore a ____________ shirt yesterday .
A. new white lovely cotton B. lovely new white cotton
C. lovely cotton new white D. new white cotton lovely

3. I have just bought an ____________ painting
A. interesting old French B. interesting French old
C. old French interesting D. old interesting French

4.He is living a ____________ house
A. wooden small old B. wooden old small
C. small old wooden D. small wooden old

5. She broke a ____________ jar
A. beautiful old blue B. beautiful blue old
C. blue beautiful old D. blue old beautiful

6.It`s an expensive ____________ coat
A. long fur grey B. grey long fur
C. long grey fur D. grey fur long

7. A ____________university
A. modern Australian new B. new modern Australian
C. new Australian modern D. modern new Australian

8. A ____________ shoe
A. small German running white B. small German white running
C. small white German running D. small running white German

9. A ____________ student
A. good university young B.good young university
C. young good university D.university good young
10. It’s ____________________ .
A. a large wooden nice chair B. a nice large wooden chair
C. a wooden nice large chair D.a nice wooden large chair

11. I’m looking for a _______ for my bedside table.
A. cheap white Taiwanese clock radio.
B. white cheap Taiwanese clock radio.
C
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓