Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Violympic lớp 1 vòng 11 - Kỳ thi cấp trường dành cho các tỉnh miền Trung

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Triển
Ngày gửi: 20h:43' 25-02-2013
Dung lượng: 127.0 KB
Số lượt tải: 386
Số lượt thích: 0 người

Số điểm vòng 11: 300đ
Bài 1: Sắp xếp
Bạn hãy sắp xếp các ô theo thứ tự giá trị tăng dần.
Thời gian: 20 phút.
Số ô: 20. Số điểm: 100đ. Mỗi ô đúng bạn đạt 5đ.
Bài thi sẽ kết thúc khi bạn đã hoàn thành, khi sai 4 lần hoặc khi hết thời gian làm bài. Số điểm của bạn ở bài thi này là số điểm bạn có khi kết thúc bài thi.
Nội dung bài 1


0 + 1 + 2


11 + 2


10 - 5


3 + 2 + 114 + 3 + 2


18


2 + 5 - 3


8 + 29 - 4 - 3


10 - 1


5 + 3


1420


10 - 3


19 - 4


1210 - 9


15 - 4


12 + 4


9 - 5 - 4


Kết quả bài thi 1:……./100đ

Các ô có giá trị tăng dần lần lượt là: ….., ……, ……, ….., ……, ……, ….., ……, ……, ……, .….., ……, ……, ….., ……, ……, ….., ……, ……, …….


Bài 2: Tìm cặp bằng nhau
Bạn hãy tìm 2 ô liên tiếp có giá trị bằng nhau .
Thời gian: 20 phút.
Số ô: 20. Số cặp: 10. Số điểm: 100đ. Mỗi cặp bằng nhau đúng bạn đạt 10đ.
Bài thi sẽ kết thúc khi bạn hoàn thành bài thi, khi bạn sai 4 lần hoặc khi hết thời gian làm bài. Số điểm của bạn ở bài thi này là số điểm bạn có khi kết thúc bài thi.

Nội dung bài 2

Ô số 1

17 - 4 - 1
Ô số 2

2 + 6
Ô số 3

18 - 2
Ô số 4

6 - 5 + 3

Ô số 5

1 + 3 + 1
Ô số 6

4 + 4 + 2
Ô số 7

12 + 4
Ô số 8

6 - 6 + 2

Ô số 9

13 + 4
Ô số 10

5 + 3 + 2
Ô số 11

5 - 1 - 2
Ô số 12

12 + 2

Ô số 13

1 + 2 + 4
Ô số 14

5 - 3 + 2
Ô số 15

10 - 3
Ô số 16

15 + 3 + 1

Ô số 17

17 + 2
Ô số 18

16 - 2
Ô số 19

18 - 4 - 2
Ô số 20

19 - 2


Các cặp ô bằng nhau hoặc đồng nhất là:
…… và ……., …….. và ……., ……..và ……. , ………và ……., …….và …….
…… và ……., …….. và ……., ……..và ……. , ………và ……., …….và …….


Kết quả bài thi 2:……./100đ

Bài 3: Cóc vàng tài ba
Bạn hãy chọn đáp án trả lời thích hợp trong 4 đáp án cho sẵn để giúp Cóc vàng bảo vệ khung thành. Nếu bạn trả lời đúng thì Cóc vàng sẽ giữ được bóng còn nếu bạn trả lời sai thì Cóc vàng không giữ được bóng và bóng sẽ đi vào lưới.
Thời gian: 20 phút.
Số câu: 10. Số điểm: 100đ. Mỗi câu đúng bạn đạt 10 điểm. Câu sai sẽ không được điểm và bạn sẽ làm câu khác.

Nội dung bài 3

Câu 1
Câu hỏi
Trong các số 10;4;6;9 và 12 số lớn nhất là số ……


Đáp án

4


10


9


12Câu 2
Câu hỏi
Kết quả phép tính:
10 - 5 = ……


Đáp án

5


6


15


4Câu 3
Câu hỏi
Kết quả phép tính:
4 + 3 = ……


Đáp án

8


1


6


7Câu 4
Câu hỏi
Tất cả các số tự nhiên nhỏ hơn 4 là:


Đáp án

2 và 3

1 và 2

1;2 và 3


0;1;2 và 3


Câu 5
Câu hỏi
Tính:
10 - 6 + 3 = ……


Đáp án

1

9

7


8


Câu 6
Câu hỏi
Tính:
4
 
Gửi ý kiến