Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Vở Bài Học và BT điền khuyết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trà Giang
Ngày gửi: 10h:49' 23-04-2020
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 190
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Minh Trang)

ÔN TẬP ĐẦU NĂM
*********
1. Nguyên Tử:
- Nguyên tử là ............................................................................................................................................
vỏ gồm ....................................

Ntử ............................................
hạt nhân
..............................................
- Electron ........................................................................................................................
............................................................................................
2. Nguyên tố hoá học:
- Nguyên tố hoá học là ..........................................................................................................................
- Nguyên tử của cùng 1 nguyên tố hoá học .........................................................................................
3. Hoá trị của một nguyên tố:
- Hoá trị của nguyên tố được xác định theo ...........................................................................................
- Quy tắc hoá trị:......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Định luật bảo toàn khối lượng:
.................................................................................................................................................................
Xét phản ứng :A + B ( C + D
Ta có : .....................................................................
5. Mol:
- Mol:
- Khối lượng mol:
- Thể tích mol
- Các công thức chuyển đổi:

6. Tỉ khối chất khí:
- Tỉ khối của chất khí A đối với chất khí B: 
- Tỉ khối của chất khí A đối với không khí :
PHIẾU HỌC TẬP SỐ :
Bài 1:
Nguyên tử
số p
số e
số lớp e
số e lớp trong cùng
số e lớp ngoài cùng

Nitơ
7
...
2
2
...

Natri
...
11
...
2
...

Lưu huỳnh
16
...
...
2
...

Agon
....
18
...
2
...

Bài 2: Tính hoá trị của các nguyên tố:
a) Cacbon trong : CH4, CO, CO2.
.......................................................................
b) Sắt trong: FeO, Fe2O3.
......................................................................
Bài 3: Có những chất khí riêng biệt sau: H2, NH3, SO2. Hãy tính;
a) Tỉ khối của mỗi khí trên đối với không khí.
..................................................................................................................................................................
b) Tỉ khối của mỗi khí trên đối với khí N2.
.....................................................................................................................................................................
7. Dung dịch:Nồng độ dung dịch:
- Nồng độ phần trăm: 

- Nồng độ mol/l: 

8. Phân loại hợp chất vô cơ: .....loại
a. Oxit:..............................................................................................................................................
- Phân loại:....................................................................................................................................
-Tính chất:
Oxit axit Oxit bazơ
.................................................................................. .........................................................................
.................................................................................. .........................................................................
................................................................................... .........................................................................
................................................................................... ........................................................................

b. Axit:......................................................................................................................................................
- Phân loại:..................................................................................................................................
-Tính chất:
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

c. Bazơ:............................................................................................................................................
- Phân loại:..........................................................................................................................
-Tính chất:
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
d. Muối:............................................................................................................................................
- Phân loại:.................................................................................................................................
-Tính chất:
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
9. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học:
Ô nguyên tố: ......................................................................................................................................
Chu kì:...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Nhóm: :...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
II. Bài tập:
Bài 1: Trong 800 ml dung dịch NaOH có 8 gam NaOH.
a) Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH.
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
b) Phải thêm bao nhiêu ml dịch NaOH trên để có dung dịch NaOH 0,1M?
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Bài 2: Nguyên tố A trong
BTH có số hiệu nguyên tử là 12. Hãy cho biết:
a) Cấu tạo nguyên tử của nguyên tố A?
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
b) Tính chất hoá học đặc trưng của nguyên tố A?
................................................................................................................................................................
c) So sánh tính chất hoá học của nguyên tố A với các nguyên tố đứng trên và dưới trong cùng nhóm, trước và sau trong cùng chu kì
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Chương I: Nguyên Tử

Bài 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ.


I.Thành phần cấu tạo của nguyên tử:
1. Electron:
a. Sự tìm ra electron: (bởi ........................ vào năm ......................).
- Khi không có ............................. tia ........................... truyền ............... và .............. về phía .............................
-Tia âm cực la ........................................................................ gồm các .....................................................
b. Khối lượng và điện tích của e:
me = ......................................... kg. qe = ................................... C
qe = ....................................

2. Sự tìm ra hạt nhân ngtử:
- Ngtử có cấu tạo .........................., có phần mang ....................................... là ..............................................
- Xung quanh ....................... có các ................ tạo nên ..........................................
- Khối lượng ngtử hầu như tập trung ở ...................................................
3. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử:
a. Sự tìm ra proton (bởi ............................. vào năm ................................)
mp = ......................................kg qp = ................................... C
qp = ...................................
b.Sự tìm ra nơtron (bởi ............................. vào năm ................................)
mn = ..................................................kg qn = ..........
II. Kích thước và khối lượng của ngtử :
Kích thước:
Ngtử có đường kính khỏang ......................... m
 
Gửi ý kiến