Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Vocabulary chuyên sâu 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình
Ngày gửi: 05h:16' 05-12-2020
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
CONTENTS
/
GRADE 6
/
Unit 1: My new school…………………………………………………............... …..2
Unit 2: My home…………………………………………………………………………….12
Unit 3: My friends…………………………………………………………………….……24
Unit 4: My neighborhood……………………………………………………………....35
Unit 5: Natural wonders of the world……………………………………………..45
Unit 6: Our Tet holiday……………………………………………………………………53
Unit 7: Television……………………………………………………………………………60
Unit 8: Sports and games………………………………………………………………..68
Unit 9: Cities of the world……………………………………………………………….78
Unit 10: Our houses in the future…………………………………………………….88
Unit 11: Our greener world……………………………………………………………..95
Unit 12: Robots……………………………………………………………………………..103
Unit 1: My new school
/
School supplies
/
/
/
/


Rubber

Pencil case

Ruler

Notebook

/
/
/
/


Pencil sharpener

School bag

Compass

Calculator

/
/
/
/


Textbook

Scissors

Lunch box

Backpack

Subjects: /
/
/
/
/


Maths

Biology

History

/
/
/


Literature

Chemistry

Technology (IT)

/
/
/


English

Art

Physics

/
/
/


Geography

Music

Drama

/
/
/

Phyical education (PE)
Science
Dancing

School rooms
/
/
/
/


Computer room

Classroom

Playground

/
/
/


Library

Music room

Toilet

/
/
/


Canteen

Garden

Gym

/
/
/


Laboratory (Lab)

Parking lot

Principal’s room

/
Ex I:
Part A: Write the word for each picture
/
/
/
/


1.p………………

2.c……………………..

3.c……………………

4.l…………………

/
/
/
/


5.m………………

6.l………………………

7.p…………………….

8.b……………….

/
/
/
/


9.c………………

10.p…………….......

l…………………..

c………………….

/
Part B: Find the word which has a different sound in the part underlined
A. compass B. parking lot C. classroom D. garden
A. pencil case B. canteen C. computer D. science
A. garden B. geography C. playground D. language
A. read B. meat C. bread D. teach
A. chemistry B. chalk C.children D. church
A. badminton B. hard C. map D. mathematics
Ex II: Put the word in two groups

some, phone, among, toe, money, bone, shoulder, wonder, show, mother, mosquito, young, company, coat, tomorrow, nothing/əʊ/
/ʌ/

/
Ex III: Odd one out
A. close B. open C. chose D. month
A. cousin B. October C. coal D.photo
A. hold B. know C. wonderful D.grow
A. cold B. enough C. load D. bowl
A. go B. does C. arrow D.tomato
A. honey B. window C. goat D. hole
A. other B. dove C. love D. post
A. country B. potato C. trouble D. touch
A. couple B. double C. tough D. slow
10.A. mother B. flood C.old D. does
Ex IV: Choose the best answer
/
/
/

1.A.reading
B. asking
C. answering
D. eating
2. A. computer room
B. library
C. canteen
D. playground
3. A. physics
B. English
C. geography
D. math

/
/
/

4. A. scissors
B. pencil sharpener
 
Gửi ý kiến