Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

VÒNG 11 - LỚP 3 CẤP TRƯỜNG (16 - 17)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Hoàng Mai
Ngày gửi: 15h:53' 04-01-2018
Dung lượng: 118.5 KB
Số lượt tải: 366
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN VIOLYMPIC NĂM HỌC 2016 – 2017
VÒNG 11 LỚP 3 (CẤP TRƯỜNG) (Ngày 26/12/2016)
12 CON GIÁP
Câu 1: Tính: 92 : 4 = …… (23)
Câu 2: Tính: 326 3 = …… (978)
Câu 3: 4 túi như nhau có tất cả 72kg gạo. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Trả lời: Mỗi túi có số gạo là …….. kg. (18)
Câu 4: Hiệu hai số là 62. Nếu lấy số bị trừ trừ đi hai lần số trừ thì được hiệu là 45 Tìm số trừ. Trả lời: Số trừ là …….. (17)
Câu 5: Hiệu hai số là 18. Nếu gấp số bị trừ lên 2 lần, giữ nguyên số trừ thì hiệu hai số là 45. Tìm số bị trừ. Trả lời: Số bị trừ là …… (27)
Câu 6: Tính: 5 46 2 = ……. (460)
Câu 7: Tìm x biết: x x + 18 = 82 Trả lời: x = …… (8)
Câu 8: 4 phút bằng bao nhiêu phần của 1 giờ? Trả lời: 4 phút bằng ….. của 1 giờ. ()
Câu 9: Tính: 245 4 = …… (980)
Câu 10: Có 86 chiếc cốc xếp vào các hộp, mỗi hộp xếp được nhiều nhất là 4 chiếc. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu hộp để xếp hết số cốc trên? Trả lời: Cần ít nhất số hộp là …… hộp. (22)
Câu 11: 5 phút bằng bao nhiêu phần của 1 giờ? Trả lời: 5 phút bằng ….. của 1 giờ. ()
Câu 12: Tìm x biết: 96 : x = 4 Trả lời: x = ……. (24)
Câu 13: Lấy tổng của số lớn nhất có 2 chữ số mà chữ số hàng chục là 5 và số lẻ bé nhất có 2 chữ số rồi chia cho 4 thì được số dư là …… (2)
Câu 14: Tính: 530 – 296 = ……… (234)
Câu 15: Tính: 65 : 5 = ……. (13)
Câu 16: Tìm x biết: x 5 = 95 Trả lời: x = ….. (19)
Câu 17: Tìm x biết: x x – 15 = 21 Trả lời: x = …… (6)
Câu 18: Một tổ thợ may có 6 người được giao may 96 chiếc áo. Hỏi mỗi người phải may bao nhiêu chiếc áo? Biết rằng số áo mỗi người cần may là như nhau. Trả lời: Mỗi người cần may số áo là ……. chiếc. (16)
Câu 19: Cho: + 276 = + … Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …….. (477)
Câu 20: Tính: 65 : 5 + 28 = ……. (41)
Câu 21: Cần cộng thêm vào số 87 ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 5 và thương tăng thêm 2 đơn vị so với thương lúc đầu. Trả lời: Cần cộng thêm …… đơn vị. (8)
Câu 22: Có 87 hộp bánh được xếp vào các thùng, mỗi thùng xếp được nhiều nhất là 8 hộp. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thùng để xếp được hết số bánh trên? Trả lời: Cần ít nhất số thùng là ….. thùng. (11)
Câu 23: Một cuộn vải có 84m vải. Người ta đã bán cuộn vải. Hỏi cuộn vải đó còn lại bao nhiêu mét? Trả lời: Cuộn vải còn lại số mét vải là ……. m. (72)
Câu 24: Tính: 725 + 198 = ……. (923)
Câu 25: Tính: 8 9 + 167 = …….. (239)
Câu 26: Tính: 673 – 382 + 12 = …….. (303)
Câu 27: Mỗi chồng ghế có 15 chiếc ghế. Hỏi 5 chồng ghế thì có tất cả bao nhiêu chiếc ghế? Trả lời: Có tất cả số ghế là …… chiếc. (75)
Câu 28: Tính: 276 – 158 – 42 + 24 = ……… (100)

ĐI TÌM KHO BÁU
Câu 1: của 96 là: A. 14 B. 16 C. 12 D. 15
Câu 2: Tính: 87 : 3 = … A. 27 B. 28 C. 26 D. 29
Câu 3: Tính: 81 3 + 5 = … A. 238 B. 248 C. 348 D. 328
Câu 4: Tính: 96 : 8 – 4 = … A. 10 B. 12 C. 8 D. 24
Câu 5: Cho dãy số: 1; 4; 7; 10; … ; 46. Dãy số trên có tất cả bao
 
Gửi ý kiến