Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

vòng 12 violympic toán 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Minh Phong
Ngày gửi: 09h:15' 20-10-2017
Dung lượng: 81.0 KB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017
Bài 1: Mười hai con giáp
Câu 1: Cho đoạn AB = 10cm, điểm C nằm giữa A và B. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, BC. Vậy MN = ...cm
Câu 2: Tính: ǀ-2010ǀ + ǀ-6ǀ = ...
Câu 3: Giá trị của biểu thức A = ǀaǀ + 3ǀ-bǀ với a = -3; b = 2 là ...
A. -3
B. 9
C. 3
D. 9
Câu 4: Một lớp học có 45 học sinh, trong một bài kiểm tra tất cả học sinh đều được điểm 8 hoặc điểm 9. Tổng số điểm của cả lớp là 379 điểm. Khi đó số học sinh đạt điểm 8 là ...
Câu 5: Tìm số có hai chữ số  biết  bằng 6 lần tích các chữ số của nó.
Trả lời:  = ...
A. 36 B. 12
C. 15 D. 24
Câu 6: So sánh 536 và 1124 ta được
A. 536 > 1124 B. 536 < 1124
C. 536 = 1124 D. 536 = 1124 + 4
Câu 7: Với x, y là các số nguyên thì ǀx - yǀ - ǀy - xǀ = ...
Câu 8: Số nào trong các số sau chia hết cho cả 9 và 15
A. 160 B. 300
C. 450 D. 400
Câu 9: Cho S = -(x - y - z) + (-z + y + x) - (x + y) với x, y là các số nguyên tố, x > y. Khi đó giá trị tuyệt đối của S bằng ...
A. x + y + z B. x - y
C. -x + y D. x - y + z
Câu 10: Tổng ba số chẵn liên tiếp bằng 48. Số lớn nhất trong ba số đó là ...
Bài 2
Câu 1: Số phần tử của tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4}
Câu 2: -25 = ...
Câu 3: Tổng các ước tự nhiên của số 24
Câu 4: -15 - ǀ-15ǀ = ...
Câu 5: Giá trị nhỏ nhất của C = ǀ2x + 22016ǀ + 5.102
Câu 6: BCNN (5; 13)
Câu 7: Số nhỏ nhất có dạng 
Câu 8: ǀ25 - 2.52ǀ = ...
Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của A = ǀx - 1ǀ - 25
Bài 3: Đừng để điểm rơi
Câu 1: Khẳng định nào sau đây là không đúng
A. Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm
B. Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương
C. Tổng của hai số nguyên trái dấu là một số nguyên âm
D. Tổng của hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên âm hoặc một số nguyên dương
Câu 2: Số tự nhiên n thỏa mãn 2n = 32, n = ...
Câu 3: Tính -56 - 72 = ...
Câu 4: Cho 2 tia đối nhau Ox và Ox`. Lấy A ∈ Ox, B ∈ Ox` sao cho OA = 3cm, OB = 5cm. Khi đó AB = ...cm
Câu 5: Tổng các giá trị nguyên của x thỏa mãn: (x - 1)(x2 - 4)(x + 4) = 0 là

Câu 6: Biết số có ba chữ số  chia hết cho cả 3 và 5
Vậy x = ...

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017
Bài 1
Câu 1: 5
Câu 2: 2016
Câu 3: B
Câu 4: 26
Câu 5: B
Câu 6: A
Câu 7: 0
Câu 8: C
Câu 9: B
Câu 10: 18

Bài 2
Câu 1: 5
Câu 2: - 32
Câu 3: 60
Câu 4: - 30
Câu 5: 500
Câu 6: 65
Câu 7: 50
Câu 8: 25
Câu 9: - 25


Bài 3
Câu 1: C
Câu 2: 5
Câu 3: - 128
Câu 4: 8
Câu 5: - 3
Câu 6: 5 
Gửi ý kiến